ŠKOLNÍ OBČASNÍK

Letošní říjen byl obzvláště vydařený, všichni jsme si užívali mimořádně teplého počasí.
Na společných vycházkách poznávaly děti okolní přírodu, učily se vnímat krásu a rozmanitost podzimního období. Sbíraly hojnou úrodu podzimních plodů, která posloužila jako pracovní a dekorativní materiál do hodin výtvarné a pracovní výchovy.

Začátkem října proběhla výuka žáků 4. ročníku na dopravním hřišti ve Frýdku Místku.

Naši školu navštívila lektorka ze společnosti Renarkon - zaměřující se na primární prevenci u dětí a mládeže. Žáci absolvovali 90 minutovou interakční besedu.

Poslední říjnový týden jsme se žáky navštívili Knihovnu ve Frýdku – Místku, kde byl připraven bohatý a poutavý program. Zejména prvňáčkům se seznámení s prostředím knihovny velice líbilo.

K měsíci říjnu patří již tradičně „ dýňování“ – oblíbená společná akce dětí a rodičů v rámci naší mateřské školy.

S velkým nadšením se děti zúčastnili „Drakiády“, kterou jako každý rok pro ně připravuje paní vychovatelka Lenka Ignasová.

Nově, díky zástupcům rodičovského sdružení, byla realizována ekologická akce:
„ Ukliďme svět, ukliďme Bruzovice“. Úkolem bylo podpořit environmentální projekt a zapojit se k vylepšení společného životního prostředí.

Mgr. Kateřina Bernatíková„Září, září, na léto přišlo stáří,...“, takto začíná jedna z písniček našeho oblíbeného autora Zdeňka Svěráka, kterou si zpíváme s dětmi. Ovšem stáří neplatí pro naši školičku, ze které se ozývá radostný smích a neustále švitoření, protože v první třídě máme 8 prvňáčků a o poschodí níž, do mateřské školy nastoupilo 30 dětí!

Během této krátké doby jsme se stačili všichni seznámit a to nejen nejen na slavnostního zahájení školního roku, na třídních schůzkách s novými rodiči, ale především na našem tradičním adaptačním programu s inovativními soutěžemi, taky s novými asistentkami a dětmi i žáky.
Odpoledne nám přálo počasí, takže kromě her a soutěží si všichni opekli párky, sportovali a společně se bavili.
Ti, kteří zůstali na noční spaní se k večeru vydali na procházku a pak je čekaly dobroty, které upekly maminky a mohlo se jít spát.
Ráno, se místo školy konala výuka u pana Karbana se zaměřením na důležitost vody v našem životě.
Na konci příštího týdne pokračujeme ve výuce o přírodě kolem nás, protože máme zajištěnou výuku v zoologické zahradě pro předškoláky i školáky.
Po hektickém září se těšíme na poklidný podzim, dýňování s rodiči a lampiónový průvod.

Jana KrátkáÚspěchy našich žáků v soutěžích během školního roku 2017/2018

Soutěž EVVO Zlatý kapřík
2. místo – Michael Lesniak, Daniel Frantes, Daniel Lesniak, Martin Jaroš, Maxmilián Grygar

Soutěž sportovní – Pětiboj
1. místo – Michael Lesniak, Jaroslav Owcarzy, Nela Kubońová, Kristýna Plevzová

Soutěž Dopravní – velký úspěch: z 22 družstev jsme získali
1. místo – Martin Jaroš, Kristýna Karásková, Eliška Kozubková, Nela Kuboňová

Soutěž ve střelbě na terč - O pohár starostů Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
1. místo – Veronika Klimasová, Maxmilián Grygar

Soutěž Hravě, žij zdravě pro žáky 5. ročníků
2. místo ze škol v Moravskoslezském kraji – Gabriela Balogová, Maxmilián Grygar, Jakub Hrůza, Ondřej Hrůza, Veronika Klimasová, Tereza Kohutová, Zuzana Kordeková, Kristýna Plevzová, Marie Owczarzy

Žákům děkujeme za reprezentaci školy i obce, všem přejeme hezké prázdniny a báječné léto!

Zaměstnanci školy
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.

Školní oznámení

Oznámení:
ZŠ a MŠ Bruzovice hledá

UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

na zkrácený úvazek od 1. 11. 2018.
tfl: 725 886 646
Zveřejnění rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
středa 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2018 / 2019       úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  620 Kč
 • MŠ 7 let
  740 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  420 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  480 Kč
 • ZŠ 15 let
  600 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2018/2019
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635355/5500 + variabilní symbol datum narození dítěte např.27021972.
Nejpozději do konce měsíce na měsíc následující.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2018 / 2019
Provoz ŠD 3.9.:
 • 6:30 - 12:30
Provoz ŠD od 4.9.:
 • 06:30 - 7:30 ( po - pá)
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ od 6.00 do 16.00 hod
Vedoucí učitelka: Věra Kochová
Učitelka: Sylvie Březinová
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Bc. Barbora Filip DiS., Mgr. Danuše Michálková
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 11.09.2018  15:30
 • 20.11.2018  15:30
 • 15.01.2019  15:30
 • 23.04.2019  15:30
 • 18.06.2019  15:30
 • pro budoucí prvňáčky
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 7-mé hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 12:30 - 16:30 hod
úterý 07:00 - 13:30 hod
středa 12:30 - 16:30 hod

Hotovostní styk se zákonnými zástupci:

Pondělí 15:00 – 16:30
Úterý 07:00 - 08:00

Dokumenty ke stažení