ŠKOLNÍ OBČASNÍK

Leden

V novém roce jsme se všichni sešli ve zdraví a plní dojmů z Vánočních svátků. Děti nám vyprávěly o tom, jak se měly, co jim přinesl ježíšek, a kdo z nich viděl ohňostroj. Toto povídání jsme zakončili svátkem Tří králů.
Druhý týden v lednu jsme měli téma zima. Měli jsme velké štěstí, napadl i sníh, takže jsme k tomuto tématu mohli dělat spoustu zajímavých činností, jako třeba, kreslit do sněhu barevnou vodou, vyrábět ozdoby na stromečky z ledu, stavět sněhuláka apod.
Třetí týden jsme měli zimní sporty, které jsme završili zimní olympiádou. Sníh přetrval a my si s dětmi mohli nadále užívat sněhu, bobováním, koulováním, andělíčky a stavěním různých sněhových soch.
Poslední týden jsme ukončili tématem ptáčci v zimě. Vyrobili jsme krmení pro ptáčky, které jsme pak pověsili na stromy v okolí MŠ. Jako každý měsíc jsme se naučili spoustu nových písniček, básniček, her a vyrobili jsme spoustu obrázků.
Tento měsíc byl sice dlouhý, ale o to víc jsme si ho opravdu užili.

Lea Jalůvková


7.12.2020

Po více jak měsíční pauze se 18. listopadu vrátili žáci prvního a druhého ročníku do školních lavic.
Distanční výuka pro ně byla těžká, druháci ji znali už z jara, ale prvňáčci si učení přes počítačovou aplikaci Skype vyzkoušeli poprvé. Bylo složité vyučovat hlavně nácvik psaní, bez velké pomoci rodičů by to nešlo. Ale o to radostněji jsme se sešli ve škole. Za přísných hygienických opatření se opět rozběhla výuka podle rozvrhu, nevyučovala se pouze hudební výchova a místo tělocviku děti trávily čas venku na krátkých procházkách. Odpolední čas ve školní družině plynul při vytváření obří housenky, která byla vyrobená z nasbíraných listů.
Protože se blížil adventní čas, děti kreslily kalendář, aby si pak mohly otevírat okýnka a těšit se i na nějakou sladkost. Koncem měsíce, přesněji 30. listopadu, nastoupili k velké radosti všech do školy i žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Jsme rádi, že se můžeme zase všichni setkávat a hrát si, ale je třeba podotknout, že to není vůbec jednoduché. Děti i dospělí musí mít po celou dobu zakrytá ústa i nos a vydržet s rouškou od brzkých ranních hodin až do pozdního odpoledne je pro ně někdy hodně složité.
Měsíc listopad byl ve školce především měsícem zdraví. Děti získaly znalosti o lidském těle, o jednotlivých etapách života, o tom, jak pečovat o naše zdraví a bezpečnost. Získaly nové poznatky o tradicích v naší zemi, tedy o svatém Martinovi a adventním období. Největší zážitek bylo pro děti tvoření adventních věnců a pečení Vánočních perníčků.

Lenka Ignasová vychovatelka ŠD, Bc. Lea Jalůvková vedoucí učitelka MŠ

Kolektiv zaměstnanců školy přeje všem obyvatelům Bruzovic čarovnou atmosféru Vánoc, zdraví a úspěchy v roce 2021.

Jana Krátká ředitelka školy


20.9.2020

Co se děje ve škole.

V září jsme se opět sešli ve škole a ve školce, někteří po hodně dlouhé době a někteří zavítali mezi děti úplně poprvé. Děti si společné chvíle užívaly, byly rády, že se znovu vidí.

Ve škole jsme přivítali osm prvňáčků, pan starosta jim rozdal tradiční dárky, přivítal je ve škole a pak se už z nich stali opravdoví školáci. Hned první den si našli ve škole své místo k sezení a pozdravili se se svými novými spolužáky. Všechny děti také přivítala paní ředitelka a popřála jim pěkný společný rok.

Ve školce probíhal pro děti adaptační program, aby si zvykly na přítomnost ostatních a naučily se společná pravidla, která se musí ve školce dodržovat, aby byly všechny děti spokojené. Děti poznávaly nejen své nové kamarády, nové paní učitelky, ale taky je paní učitelky provedly celou školkou (i školou) a prohlídli si společně okolí školky, aby se nikdo neztratil.
Společně děti upekly muffiny a moc se jim podařily, to mohu opravdu potvrdit, protože děti přinesly všem ochutnat.

V září proběhly první třídní schůzky ve škole i ve školce, rodiče se tam seznámili s novými pedagogy a dozvěděli se potřebné informace k chodu školky i školy. Na třídních schůzkách rodiče měli možnost ochutnat pomazánky, které dětem ve školce připravují paní kuchařky na svačinky. Tentokrát je připravili školáci, namazali na jednohubky a pak už jen maminky a tatínci ochutnávali. Nejvíce chutnala řepová, avokádová a drožďová. Zbytek měli možnost dojíst školáci druhý den a jednohubky během přestávky zmizely rychlostí blesku.

Jako každý rok proběhlo společné Adaptační odpoledne s rodiči pro školní i školkové děti. Rodiče s dětmi společně hráli hry, soutěžili, opékali párky a také mlsali vše, co maminky napekly. Všichni se seznámili a odcházeli domů spokojeni. Jen děti ze školy a pár předškolních dětí zůstalo, aby odpoledne ještě završily společným spaním ve škole. Než se začalo stmívat, vydaly se děti a paní učitelky na vycházku, vyzbrojeni svítícími tyčinkami a někteří i baterkami. Nejvíce si děti užily oblíbenou zábavu po vycházce – běhání ve tmě po hřišti jen se svítícími tyčinkami. Večer se děti podívaly na pohádku a pak se rozešly spát. Děti ve školce spaly ve svých postýlkách, školní děti pak ve spacáku ve svých třídách. Na večeři a snídani si pochutnávaly na dobrotách od maminek.
Druhý den školní děti vyšly na vycházku, kde si nasbíraly přírodniny, ze kterých si každý vyrobil čelenku. Ve škole to pak vypadalo jako na společném setkání králů lesů a víl.

K. Šebestová

Školní oznámení

U P O Z O R N Ě N Í !

Provoz ŠD, pouze 1.9.2021, od 6:30 - 12:30.

Vstup do školy povolen pouze v respirátorech FFP2. Nařízení platí pro žáky ZŠ i dospělé osoby.

NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY POUZE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.
Testování na Covid19

1.9.2021:

2., 3., 4., 5. ročník od 6:30 do 7:15
1. ročník od 7:45 do 8:00

6.9.2021 a 9.9.2021:

všechny ročníky od 6:30 do 7:15

Školní oznámení:
PLAVECKÝ VÝCVIK
Výuka plavání pro ZŠ bude zahájena 18.2.2022.
Informace na TS.
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
Zápis do základní školy: 12. 4. 2022
Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky se budou konat 21. 6. 2021 v 15:30 hod

Zápis do mateřské školy: 10. 5. 2022
Vyplněný formulář odevzdejte emailem nebo osobně nebo do poštovní schránky školy do 15. 5. 2021.
Třídní schůzky pro nově přihlášené děti do mateřské školy se budou konat
22. 6. 2021 v 15:30 hod
Příměstský tábor
Příměstský tábor červenec 2022
je zajištěn ve škole 1.- 15.7.2022
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
úterý 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2021 / 2022.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  800 Kč
 • MŠ 7 let
  900 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  700 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  800 Kč
 • ZŠ 15 let
  1 000 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2021/2022
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500.
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.
Hotovostní platbu lze provést poslední 3 pracovní dny v měsíci u účetní školy.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2021 / 2022
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2021 do 2.1.2022 a Velikonoční prázdniny 14.4.2022 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce 2021 / 2022
 • 07.09.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 23.11.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 18.01.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 19.04.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 21.06.2022  15:30 pro budoucí prvňáčky a pro budoucí děti MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.