ŠKOLNÍ OBČASNÍK

Naše děti i žáci od ledna 2022 zažili i prožili spoustu zajímavých a naučných akcí, besed, radovánek.

V mateřské škole z dotací EU mohly děti zažít na vlastní kůži být na chvíli součástí podmořského světa v Oceanáriu.
Aby se děti ze školky pobavily i prací a zručností, v rámci ledna i února často provoněly školu vůní z pečených dobrot, které pak s mlsnými jazýčky vychutnávaly, staly se z nich na chvíli Mistři kuchaři a pekly koblížky, šátečky, muffiny, pizzu.
Na konci února proběhl v mateřské škole karneval, děti měly různorodé masky, přímo vymazlené od maminek, které zajistily pro děti i na celé dopoledne občerstvení. Na konci karnevalu nechyběla ani bohatá tombola.
Nesmíme opomenout i kulturní zážitek a to, že se děti na chvíli staly diváky a zhlédly divadelní představení přímo v mateřské škole.
Byla a je ještě stále zima, proto si paní učitelky s dětmi připravily pro zvířátka a ptáčky dobrůtky a odnesly je do lesa do krmítek a krmelců. Zima byla také námětem ve školní družině, kdy žáci vyráběli sněhuláky různými technikami, vyráběli krmítka z korkových zátek, semínkových šišek pro ptáčky a následně je rozvěsili v lese.
Ve škole jsme zahájili zimní období naším tradičním Plesem, který se nesl v duchu předtančení, tančení, společenského chování, her a soutěží, taktéž občerstvení a v neposlední řadě bohatou tombolou. Paní vychovatelka s žáky zajistila plesovou výzdobu výrobky tanečnic, které zhotovili žáci.
V únoru jsme společně se školní družinou pracovali a tvořili Projekt Zimní OH, žáci si vyhledali spoustu zajímavostí o sportech na OH, poslání olympijských her, zajímavostí o Číně.
Aby žáci nezáviděli dětem z mateřské škole, tak nechyběl ve škole Den v maskách a odpoledne Karneval ve školní družině, žáci si masky vyráběli nejen doma, ale také s paní vychovatelkou.
V únoru začali žáci školy povinnou výuku plavání, která bude trvat až do května.
Z dotací EU proběhl ve škole Projektový den s paní ředitelkou ČČK Ostrava, která učila žáky ošetřování a první pomoc při běžných poraněních ve škole, taktéž umělé dýchání a masáž srdce.
V březnu, kdy je měsíc knihy nás čeká návštěva knihovny ve Frýdku-Místku a barevný den ve škole.
28. 3. proběhne v mateřské škole i základní škole dopoledne v akci Život v pohybu a tanci.
Tímto bych poděkovala všem rodičům za jakoukoli pomoc, vstřícnost a zakoupení dárků do tomboly.


Září ve škole

Po prázdninách se děti znova vypravily do školy 1. září a s nimi i šest nových prvňáčků. Všechny přivítal pan starosta Pavel Neděla a paní ředitelka Jana Krátká a prvňáčky obdarovali dárky, které jim budou nástup do školy připomínat. Kromě tradičních dárků – kufříků, fotek a drobných upomínkových předmětů to letos byly i krásné nové gumáky, které dětem v první třídě daroval pan Larisch. Na podzim se dětem určitě budou hodit. Ostatní děti dostaly drobné dárečky věnované obcí.
Všechny děti si prohlédly svá nová místa a nachystané nové učebnice.
Tradiční akce byla hned 9. září – Adaptační odpoledne. Akce se díky krásnému počasí, nadšeným dětem a milým rodičům vydařila a děti byly moc spokojené. Opekly si párky, soutěžily s rodiči a všichni dohromady se skamarádili. Po odpoledni se nejmenší děti s rodiči vypravily domů a předškoláci společně se školními dětmi měli možnost ve škole přespat. Spaní začalo jako každý rok večerní procházkou s tancem na hřišti ve tmě a svítícími tyčinkami. Děti povečeřely, co jim maminky napekly, večer se podívaly na pohádku a unavené usnuly. Další den proběhl ve škole preventivní program – Renarkon.
Na konci září jsme se vydali na výukový program do Planetária. Kromě výuky jsme si stihli prohlédnout a vyzkoušet i některé expozice, například zrcadlové bludiště, jak se chodí po Měsíci a vyfotografovat se ve vesmíru.
V září jsme stihli i navštívit Divadlo loutek v Ostravě. Pohádka „Jak šlo vejce na vandr“ byla veselá, plná písniček a děti dostaly k pohádce papírovou loutku Vejce, ve formě omalovánky, kterou si ve škole mohly namalovat a dokončit.

Mgr. Kateřina Šebestová


Leden

V novém roce jsme se všichni sešli ve zdraví a plní dojmů z Vánočních svátků. Děti nám vyprávěly o tom, jak se měly, co jim přinesl ježíšek, a kdo z nich viděl ohňostroj. Toto povídání jsme zakončili svátkem Tří králů.
Druhý týden v lednu jsme měli téma zima. Měli jsme velké štěstí, napadl i sníh, takže jsme k tomuto tématu mohli dělat spoustu zajímavých činností, jako třeba, kreslit do sněhu barevnou vodou, vyrábět ozdoby na stromečky z ledu, stavět sněhuláka apod.
Třetí týden jsme měli zimní sporty, které jsme završili zimní olympiádou. Sníh přetrval a my si s dětmi mohli nadále užívat sněhu, bobováním, koulováním, andělíčky a stavěním různých sněhových soch.
Poslední týden jsme ukončili tématem ptáčci v zimě. Vyrobili jsme krmení pro ptáčky, které jsme pak pověsili na stromy v okolí MŠ. Jako každý měsíc jsme se naučili spoustu nových písniček, básniček, her a vyrobili jsme spoustu obrázků.
Tento měsíc byl sice dlouhý, ale o to víc jsme si ho opravdu užili.

Lea Jalůvková

7.12.2020

Po více jak měsíční pauze se 18. listopadu vrátili žáci prvního a druhého ročníku do školních lavic.
Distanční výuka pro ně byla těžká, druháci ji znali už z jara, ale prvňáčci si učení přes počítačovou aplikaci Skype vyzkoušeli poprvé. Bylo složité vyučovat hlavně nácvik psaní, bez velké pomoci rodičů by to nešlo. Ale o to radostněji jsme se sešli ve škole. Za přísných hygienických opatření se opět rozběhla výuka podle rozvrhu, nevyučovala se pouze hudební výchova a místo tělocviku děti trávily čas venku na krátkých procházkách. Odpolední čas ve školní družině plynul při vytváření obří housenky, která byla vyrobená z nasbíraných listů.
Protože se blížil adventní čas, děti kreslily kalendář, aby si pak mohly otevírat okýnka a těšit se i na nějakou sladkost. Koncem měsíce, přesněji 30. listopadu, nastoupili k velké radosti všech do školy i žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Jsme rádi, že se můžeme zase všichni setkávat a hrát si, ale je třeba podotknout, že to není vůbec jednoduché. Děti i dospělí musí mít po celou dobu zakrytá ústa i nos a vydržet s rouškou od brzkých ranních hodin až do pozdního odpoledne je pro ně někdy hodně složité.
Měsíc listopad byl ve školce především měsícem zdraví. Děti získaly znalosti o lidském těle, o jednotlivých etapách života, o tom, jak pečovat o naše zdraví a bezpečnost. Získaly nové poznatky o tradicích v naší zemi, tedy o svatém Martinovi a adventním období. Největší zážitek bylo pro děti tvoření adventních věnců a pečení Vánočních perníčků.

Lenka Ignasová vychovatelka ŠD, Bc. Lea Jalůvková vedoucí učitelka MŠ

Kolektiv zaměstnanců školy přeje všem obyvatelům Bruzovic čarovnou atmosféru Vánoc, zdraví a úspěchy v roce 2021.

Jana Krátká ředitelka školy


20.9.2020

Co se děje ve škole.

V září jsme se opět sešli ve škole a ve školce, někteří po hodně dlouhé době a někteří zavítali mezi děti úplně poprvé. Děti si společné chvíle užívaly, byly rády, že se znovu vidí.

Ve škole jsme přivítali osm prvňáčků, pan starosta jim rozdal tradiční dárky, přivítal je ve škole a pak se už z nich stali opravdoví školáci. Hned první den si našli ve škole své místo k sezení a pozdravili se se svými novými spolužáky. Všechny děti také přivítala paní ředitelka a popřála jim pěkný společný rok.

Ve školce probíhal pro děti adaptační program, aby si zvykly na přítomnost ostatních a naučily se společná pravidla, která se musí ve školce dodržovat, aby byly všechny děti spokojené. Děti poznávaly nejen své nové kamarády, nové paní učitelky, ale taky je paní učitelky provedly celou školkou (i školou) a prohlídli si společně okolí školky, aby se nikdo neztratil.
Společně děti upekly muffiny a moc se jim podařily, to mohu opravdu potvrdit, protože děti přinesly všem ochutnat.

V září proběhly první třídní schůzky ve škole i ve školce, rodiče se tam seznámili s novými pedagogy a dozvěděli se potřebné informace k chodu školky i školy. Na třídních schůzkách rodiče měli možnost ochutnat pomazánky, které dětem ve školce připravují paní kuchařky na svačinky. Tentokrát je připravili školáci, namazali na jednohubky a pak už jen maminky a tatínci ochutnávali. Nejvíce chutnala řepová, avokádová a drožďová. Zbytek měli možnost dojíst školáci druhý den a jednohubky během přestávky zmizely rychlostí blesku.

Jako každý rok proběhlo společné Adaptační odpoledne s rodiči pro školní i školkové děti. Rodiče s dětmi společně hráli hry, soutěžili, opékali párky a také mlsali vše, co maminky napekly. Všichni se seznámili a odcházeli domů spokojeni. Jen děti ze školy a pár předškolních dětí zůstalo, aby odpoledne ještě završily společným spaním ve škole. Než se začalo stmívat, vydaly se děti a paní učitelky na vycházku, vyzbrojeni svítícími tyčinkami a někteří i baterkami. Nejvíce si děti užily oblíbenou zábavu po vycházce – běhání ve tmě po hřišti jen se svítícími tyčinkami. Večer se děti podívaly na pohádku a pak se rozešly spát. Děti ve školce spaly ve svých postýlkách, školní děti pak ve spacáku ve svých třídách. Na večeři a snídani si pochutnávaly na dobrotách od maminek.
Druhý den školní děti vyšly na vycházku, kde si nasbíraly přírodniny, ze kterých si každý vyrobil čelenku. Ve škole to pak vypadalo jako na společném setkání králů lesů a víl.

K. Šebestová

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
Programy, do kterých je škola zapojená
Operační program JAK
Prioritní osa 2 - ČV: 02_22_002

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Hurtová Lenka úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2023 / 2024.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  500 Kč
Výsledky zápisu do ZŠ:

Zápis do MŠ : 14.5.2024
10:00-12:00, 13:00-15:30 hodin
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2024 / 2025
Provoz ŠD :
 • Po - Pá 06:00 - 16:30

 • 28.6.2024 do 12.00 hod.

 • Zimní prázdniny:
  Provoz ŠD a MŠ bude během zimních prázdnin přerušen.

 • Nástup dětí do MŠ 2.1.2024.
  Nástup žáků do ZŠ a ŠD 3.1.2024.

 • Hlavní prázdniny
  1.7.2024 až 12.7.2024 od 6:00 - 16:00 hod.
Vychovatelka:Lenka Ignasová, Martina Nytrová

Provoz MŠ :

 • Po - Pá 6:00 - 16:30

 • 28.6.2024 do 12.00 hod.

 • Zimní prázdniny:
  Provoz ŠD a MŠ bude během zimních prázdnin přerušen.

 • Nástup dětí do MŠ 2.1.2024.
  Nástup žáků do ZŠ a ŠD 3.1.2024.

 • Hlavní prázdniny
  1.7.2024 až 12.7.2024 od 6:00 - 16:00 hod.
 • Vedoucí učitelka: Ing. Kristýna Lehnertová
  Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová, Ivana Lajgotová
  Školní asistentka: Michaela Cidlíková

Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek
ve školním roce 2022 / 2023
 • 22.1. a 23.01.2024  Individuální konzultace MŠ
 • 23.01.2024  15:30 ZŠ
 • 23.04.2024  15:30
 • 18.06.2024  15:30 ZŠ pro budoucí ZZ
 • 18.06.2024  16:00 MŠ pro budoucí ZZ
 • 12.9.2023  15:30 ZŠ
 • 12.9.2023  16:00 MŠ
 • 21.11.2023  15:30 ZŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 15:00 - 16:00 hod
úterý 07:00 - 08:00 hod
Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.