ŠKOLNÍ OBČASNÍK

Dne 4.6. 2019 jsme měli besedu se záchranáři, kteří nám ukazovali, jak se mají ošetřovat různá zranění například odřené koleno, rozbitá hlava, vyvrtnutý kotník a další.
Záchranáři měli sebou gumového panáka, na kterém jsme si mohli vyzkoušet první pomoc. Vyzkoušela si to i naše spolužačka Kristýnka, která je sice nevidomá, ale šikovná.
Pak si mohli všichni vybrat co si nechají ošetřit. Jakmile jsme byli ošetřeni, odebrali jsme se do sanitky, kde byl pán, který nám řekl spoustu zajímavých věcí.
Den se vydařil.

Lucie Mikmeková, žákyně 4. třídy

Všechny děti i žáci naší školy mateřské i základní, díky projektu OKAP, měli zážitkový výlet do Světa techniky v Ostravě Vítkovicích.
Každá třída navštívila jednotlivé sekce s možností zapojit se do odvětví chemie, pracovní činnosti, řemesel, výtvarné výchovy,...
Celá akce byla velmi zdařená a děti i žáci si odnášeli nejen zážitek, ale také výrobek.

Žáci pátého ročníku měli, jako bonus, společně s učitelkami výlet do Prahy, kde se jim věnoval, prováděl a přednášel zajímavosti o Hradu a dalších památkách pan Mgr. David Mikmek.

Na závěr školního roku se na našem hřišti konala sportovní soutěž Pětiboj mezi malotřídními okolními školami
Letos se našemu družstvu nedařilo, skončilo až na 4. místě, ale všichni soutěžící bojovali s odhodláním a vervou, proto jim patří dík za reprezentaci školy.

Jako každoročně se naši žáci 4. ročníku zúčastnili Dopravní soutěže ve Frýdku-Místku.
Bojovali ve čtyřech disciplínách o hodnotné ceny, pod záštitou fa Hyunday
Naše družstvo ve složení Marek Boščík, Daniel Lesniak, Lucie Mikmeková a Eliška Kozubková se umístili z 25 družstev na pěkném 3. místě.

Nezbývá než popřát nejen všem našim dětem i žákům, ale i zaměstnancům školy slunečné prázdniny se spoustou zážitků.

Jana KrátkáPoslední měsíc loňského roku se nesl v duchu příprav na vánoční svátky.

Děti ve školce i žáci ve škole vyráběli Mikuláše, čerty, anděly, vánoční dekorace, přáníčka, ozdoby na stromeček a vyzkoušeli si výrobu pečeného i nepečeného cukroví.

Některé starší děti a předškoláci z mateřské školy navštívili seniory v Klubu důchodců na obecním úřadu.
Nejprve se všem babičkám a dědečkům představili a pověděli něco o sobě. Poté následovalo pásmo básní, koled a písní s předvánoční tématikou. Na závěr děti rozdávaly vánoční přání, které samy vyrobily ve školce. Odměnou za vystoupení jim byly balíčky s dobrotami a ochutnávka domácího cukroví, do kterého se všichni s chutí pustili. Radost a potěšení bylo na straně dětí i seniorů.

Preventivní blok s Centrem primární prevence Renarkon pro školáky byl tentokrát na téma Pravidla ve skupině. Žáci vytvářeli, vymýšleli a kreslili pravidla pro soužití ve třídě nebo skupině.

Smrček na školní chodbě byl nazdoben, jeho vůně se nesla celou budovou a všichni čekali, jestli nás navštíví ježíšek a donese nějaké dárečky. Když se ozvalo zvonění zvonečku, všichni jsme se sešli u stromečku a obdivovali bohatou vánoční nadílku. Knihy, hračky a výukové vzdělávací hry budeme využívat ve škole, školce i družině.

S družinou jsme jeli na výlet do Frýdku - Místku. Vánoční trhy byly v plném proudu, mohli jsme nakupovat drobné dárky, ozdoby na stromeček, dobrůtky k jídlu nebo teplé nápoje na zahřátí. Prohlédli jsme si betlém, vláček i Ježíškovu poštu, nechyběla zvonička vánočních přání a živá zvířata.

Poslední den před Vánocemi vždy trávíme s myslivci, stejně tak tomu bylo i letos.
Ráno jsme vyrazili do lesa, kde jsme dali do krmelců mrkvičky, jablíčka, suchý chleba, kaštany a žaludy, aby měla zvířátka v zimním období dostatek potravy.
Na myslivecké chatě se ozdobil stromeček, zpívaly koledy, ochutnávalo cukroví a rozdávaly dárky pro všechny děti, které věnovalo Sdružení rodičů. Nezbývalo než popřát si krásné a klidné prožití vánočních prázdnin a odpoledne se rozejít domů ve veselém očekávání klidu a pohody.

Lenka IgnasováBěhem letošního listopadu proběhlo hned několik společných akcí a o zážitky nebyla nouze.

Na začátku listopadu proběhla ve škole celodenní akce věnovaná 100. založení republiky. Děti i učitelé přišli do školy v dobovém oblečení, přinesli rodinné fotky z doby první republiky a nejeden žák přidal i rodinnou historku.
Na besedu k nám přišli z muzea a o první republice se děti z úst odborníka dověděly nejednu zajímavost.
Po besedě bylo na programu sázení památeční lípy na školní zahradě, společně se zástupci obce a panem farářem, který ji požehnal. Pan farář nakonec posvětil naši školu, aby se v ní všem líbilo a dětem aby se dobře učilo.

Od začátku listopadu děti ve škole a školní družině, pod vedením paní učitelky Lenky Ignasové, vyráběly keramický betlém.
Ten darovaly místnímu kostelu. Obdivovat ho tam budete moci během vánočních svátků.

Listopad byl jako obvykle ve znamení příprav na tradiční vystoupení v kostele během prvního adventního víkendu.
Děti zpívaly a recitovaly, aby vše proběhlo ke spokojenosti jejich i pro potěšení diváků. Ke školním dětem se připojily s chutí i děti z mateřské školy. Vyvrcholení těchto příprav proběhlo 30. listopadu. Pásmo děti předvedly rodičům, prarodičům a všem dalším hostům, společně si vychutnali i koncert Ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů a nakonec se ke sboru i připojily a společnou písní přivodili adventní čas.
Největší odměnou byl pro děti velký potlesk od diváků. Na toto již tradiční vystoupení navázaly děti zpěvem koled u vánočního stromku, který se tradičně po koledě rozsvěcí a občerstvením na jarmarku, které pro ně nachystala Rada rodičů.

Tomuto velkému vystoupení a zahájení vánočního času předcházely ve škole již také tradiční Adventní dílny s rodiči, kde si rodiče s dětmi mohli vyrobit vánoční ozdoby z keramické hlíny.

Pro prvňáčky byl 20. listopad velký den, před rodiči a hosty ukázali, co se ve škole už naučili a společně pokřtili svou první opravdovou knihu, ve které si budou sami číst – Slabikář. Za pěkné výkony byly děti odměněny dětským vínem a sladkým marcipánem.

Na začátku prosince si děti ve škole nazdobily vánoční stromek, který daroval dětem pan starosta.
Pan farář navštívil děti ještě během Mikuláše, přinesl jim nadílku a popřál krásný adventní čas.

I my ze školy společně s dětmi přejeme všem krásný advent a pokojné prožití vánočních svátků.

Kateřina ŠebestováLetošní říjen byl obzvláště vydařený, všichni jsme si užívali mimořádně teplého počasí.
Na společných vycházkách poznávaly děti okolní přírodu, učily se vnímat krásu a rozmanitost podzimního období. Sbíraly hojnou úrodu podzimních plodů, která posloužila jako pracovní a dekorativní materiál do hodin výtvarné a pracovní výchovy.

Začátkem října proběhla výuka žáků 4. ročníku na dopravním hřišti ve Frýdku Místku.

Naši školu navštívila lektorka ze společnosti Renarkon - zaměřující se na primární prevenci u dětí a mládeže. Žáci absolvovali 90 minutovou interakční besedu.

Poslední říjnový týden jsme se žáky navštívili Knihovnu ve Frýdku – Místku, kde byl připraven bohatý a poutavý program. Zejména prvňáčkům se seznámení s prostředím knihovny velice líbilo.

K měsíci říjnu patří již tradičně „ dýňování“ – oblíbená společná akce dětí a rodičů v rámci naší mateřské školy.

S velkým nadšením se děti zúčastnili „Drakiády“, kterou jako každý rok pro ně připravuje paní vychovatelka Lenka Ignasová.

Nově, díky zástupcům rodičovského sdružení, byla realizována ekologická akce:
„ Ukliďme svět, ukliďme Bruzovice“. Úkolem bylo podpořit environmentální projekt a zapojit se k vylepšení společného životního prostředí.

Mgr. Kateřina Bernatíková„Září, září, na léto přišlo stáří,...“, takto začíná jedna z písniček našeho oblíbeného autora Zdeňka Svěráka, kterou si zpíváme s dětmi. Ovšem stáří neplatí pro naši školičku, ze které se ozývá radostný smích a neustále švitoření, protože v první třídě máme 8 prvňáčků a o poschodí níž, do mateřské školy nastoupilo 30 dětí!

Během této krátké doby jsme se stačili všichni seznámit a to nejen nejen na slavnostního zahájení školního roku, na třídních schůzkách s novými rodiči, ale především na našem tradičním adaptačním programu s inovativními soutěžemi, taky s novými asistentkami a dětmi i žáky.
Odpoledne nám přálo počasí, takže kromě her a soutěží si všichni opekli párky, sportovali a společně se bavili.
Ti, kteří zůstali na noční spaní se k večeru vydali na procházku a pak je čekaly dobroty, které upekly maminky a mohlo se jít spát.
Ráno, se místo školy konala výuka u pana Karbana se zaměřením na důležitost vody v našem životě.
Na konci příštího týdne pokračujeme ve výuce o přírodě kolem nás, protože máme zajištěnou výuku v zoologické zahradě pro předškoláky i školáky.
Po hektickém září se těšíme na poklidný podzim, dýňování s rodiči a lampiónový průvod.

Jana KrátkáÚspěchy našich žáků v soutěžích během školního roku 2017/2018

Soutěž EVVO Zlatý kapřík
2. místo – Michael Lesniak, Daniel Frantes, Daniel Lesniak, Martin Jaroš, Maxmilián Grygar

Soutěž sportovní – Pětiboj
1. místo – Michael Lesniak, Jaroslav Owcarzy, Nela Kubońová, Kristýna Plevzová

Soutěž Dopravní – velký úspěch: z 22 družstev jsme získali
1. místo – Martin Jaroš, Kristýna Karásková, Eliška Kozubková, Nela Kuboňová

Soutěž ve střelbě na terč - O pohár starostů Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
1. místo – Veronika Klimasová, Maxmilián Grygar

Soutěž Hravě, žij zdravě pro žáky 5. ročníků
2. místo ze škol v Moravskoslezském kraji – Gabriela Balogová, Maxmilián Grygar, Jakub Hrůza, Ondřej Hrůza, Veronika Klimasová, Tereza Kohutová, Zuzana Kordeková, Kristýna Plevzová, Marie Owczarzy

Žákům děkujeme za reprezentaci školy i obce, všem přejeme hezké prázdniny a báječné léto!

Zaměstnanci školy
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.

Školní oznámení

Oznámení:
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
pondělí 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2019 / 2020       úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  620 Kč
 • MŠ 7 let
  740 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  420 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  480 Kč
 • ZŠ 15 let
  600 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2019/2020
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635355/5500 + variabilní symbol datum narození dítěte např.27021972.
Nejpozději do konce měsíce na měsíc následující.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2019 / 2020
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:30 ( po - pá)
 • pondělí 12:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 12:15 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Vedoucí učitelka: Věra Kochová
Učitelky: Radka Burešová, Nikol Kolářová, Bc.Lea Jalůvková
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Bc. Barbora Filip DiS., Hana Kopřivová, Ivana Lajgotová, Petra Čížová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 10.09.2019  15:30
 • 19.11.2019  15:30
 • 21.01.2020  15:30
 • 24.04.2020  15:30
 • 16.06.2020  15:30 pro rodiče budoucích prvňáčků
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 7-mé hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 12:30 - 16:30 hod
úterý 07:00 - 13:30 hod
středa 12:30 - 16:30 hod

Hotovostní styk se zákonnými zástupci:

Pondělí 15:00 – 16:30
Úterý 07:00 - 08:00

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.