ŠKOLNÍ OBČASNÍK

22.6.2019

V souvislosti s epidemiologickou situací COVID – 19 v ČR byli žáci vzděláváni distančně po dobu necelých tří měsíců.
25. 5. žáci znovu mohli usednout do školních lavic. Výuka se rozběhla naplno za mimořádných hygienických podmínek.

Prvňáčky čekala významná událost: „Pasování na čtenáře“, které proběhlo ve škole za účasti paní ředitelky a třídní učitelky. Jednotliví žáčci předvedli své čtenářské dovednosti a za odměnu dostali pamětní list a drobné dárky.

Koncem školního roku se zúčastní žáci ZŠ vycházky do Kompostárny a sběrného dvoru v Bruzovicích, kde je pro ně připraven výukový program o zpracování odpadu se zaměřením na ekologickou výchovu.

30. 6. nás čeká slavnostní ukončení školního roku, kde se za přítomnosti zastupitelů obce rozloučíme se žáky 5. ročníku a předáme vysvědčení. Děkujeme všem rodičům, zaměstnancům školy, zastupitelům obce za podporu a spolupráci a přejeme hezké prázdniny. Mgr. Jana Krátká. Mgr. Kateřina Bernatíková26.2.2019

Tři měsíce plné poznání,
zábavy a radosti. Jak jinak shrnout tyto tři měsíce než právě těmito slovy. Začneme pěkně popořádku a to právě měsícem prosinec. V Prosinci děti plnými doušky nasávaly začínající vánoční atmosféru, která byla doplněna příjemnými akcemi. Začali jsme tradiční návštěvou Mikuláše, kterého doprovázel čert a milý anděl. Děti slíbily, že budou hodné a budou se pilně učit do školy. Tak jsme všichni zvědaví, jak dlouho jim to vydrží. Po této vzácné návštěvě čekalo děti Divadlo loutek v Ostravě, kde pro děti bylo připravené zábavné představení, na které vzpomínají ještě dnes.

Aby toho nebylo málo tak nás ve škole ještě navštívil RENARKON, se kterým se děti učí dané prevence. Po této naučné návštěvě se děti dočkaly Vánoc v naší škole. Ježíšek donesl spoustu krásných dárků, ze kterých měli všichni obrovskou radost. S blížícími se Vánocemi si školní družina připravila výrobky na Vánoční trhy. Rodiče měli možnost si zakoupit výrobky svých dětí. Jako poslední akcí v tomto měsíci bylo setkání s myslivci. Celá škola se sešla v myslivecké chatě, kde jsme si společně zazpívali koledy, ochutnali dobré cukroví a na zahřátí vypili teplý čaj.

Měsíc leden byl trošičku volnější, aby byl pro děti vstup do Nového roku co nejvíce klidnější. Přece jenom na nás čekalo vysvědčení a bylo nutné si napsat poslední důležité písemné práce, aby na vysvědčení bylo co nejvíce jedniček. Ještě před vysvědčením čekal žáky školy Školní ples. Všichni se těšili a v den plesu byla cítit jistá nervozita, zda zvládnou tanec, který si připravili. Jakpak by ne, když všechny slečny byly krásně oblečené a musím podotknout, že i v chlapcích se probudili jistí gentlemani. Ples byl doplněn spoustou zábavných soutěží a také byla připravená bohatá tombola, chutné občerstvení. Po plese se blížilo vysvědčení, do kterého děti daly všechno své úsilí. Slavnostně předávala vysvědčení paní ředitelka, která všem pogratulovala a popřála mnoho úspěchu do dalšího pololetí.

V Únoru nás opět navštívil RENARKON, u kterého se žáci dozvěděli spoustu nových věcí. Následně se naše škola proměnila ve školu plnou masek. Chytří už vědí, že nastala chvíle Karnevalu. Po škole se procházelo spoustu zajímavých masek. Ať to byly princezny, kostlivci, filmoví hrdinové či zvířátka, důležité bylo, že děti si Karneval velice užily. Celý den se učily v maskách a následně odpoledne probíhal Karneval ve školní družině, kde na žáky čekaly zábavné soutěže.

S pozdravem Kolářová Nikol12.12.2019

Listopad ve škole

První listopadový den jsme pořádali tradiční lampiónový průvod. S různými lampióny jsme došli cestami a chodníčky k restauraci Pod Burkem, kde bylo pro děti i dospělé připraveno občerstvení. Žáci všech ročníků navštívili Městskou knihovnu ve Frýdku - Místku, kde si povídali a vzdělávali se. Všichni se těšíme na zimu a sníh, proto jsme jej chtěli přivolat. Podle pranostiky přijíždí svatý Martin na bílém koni, my jsme strávili u paní Nedělové na koních příjemné dopoledne, zajezdili jsme si a opekli párky.
Naši prvňáčci už dělají ve škole značné pokroky, naučili se krátké i delší básničky, umí přečíst a napsat spoustu písmen a slabik a svými dovednostmi se pochlubili rodičům. 13.listopadu společně pokřtili slabikář, ve kterém už nyní pyšně čtou a seznamují se s dalšími písmeny abecedy.
Blížil se advent a děti společně s paní učitelkami poctivě trénovali na adventní koncert, na kterém tradičně vystupujeme s Ženským pěveckým sborem Bohuslava Martinů v kostele sv. Stanislava. Pásmo se dětem obzvláště povedlo a bylo oceněno velkým potleskem. Vánoční písní Aj co to hlásajů jsme rozsvítili stromeček na výletišti a mohl začít jarmark, kde bylo k prodeji množství ozdob, dekorací, cukroví, koláčků a teplých nápojů pro zahřátí. Advent začal a my se už netrpělivě těšíme na Vánoce.
Děti v družině také oslavily sv. Martina - povídaly si o tradicích, pranostikách a křídovou technikou vytvářely bílé koně. 13.listopadu se seznámily s Mezinárodním dnem nevidomých. Naše spolužačka Kristýnka nám vyprávěla o životě slepých lidí, o pomůckách, knihách, hrách a předmětech, které jí doma i ve škole usnadňují život. Poznali jsme Braillovo písmo, připomněli si různé dobročinné sbírky pro nevidomé a povídali si o vodících psech. Následoval týden, který jsme věnovali poznávání lidského těla, opakování prevence nemocí a úrazů a výrobou kostry v životní velikosti. Ve volných chvílích jsme tvořili vánoční ozdoby a dekorace, které jste měli možnost vidět a zakoupit si je na adventním jarmarku.

Přejeme všem klidné a spokojené prožití Vánoc a úspěšný rok 2020.

Lenka Ignasová4.11.2019

Novinky ze školních lavic v měsíci říjnu:

Žáci 1. a 2. ročníku společně s dětmi z MŠ se zúčastnili dopravní výuky v rámci projektu EU. Akce se konala na prostranství před mysliveckou chatou. Žáci se pohybovali na elektrických čtyřkolkách v simulovaných křižovatkách, měli za úkol řídit se světelnými signály, dopravním značením. Správně vyhodnotit dopravní situaci a adekvátně na ni reagovat. Osvojili si dovednost správného přecházení silnice přes přechod pro chodce. Nechyběli ani žáci v roli policistů, kteří dbali na plynulý, bezproblémový provoz. Přestupky řešili domluvou, případně udělením trestných bodů. V samém závěru byli vyhodnoceni nejlepší řidiči.
Rovněž žáci čtvrtého ročníku trénovali jízdu na kole na dopravním hřišti ve Frýdku-Místku v doprovodu paní učitelky Mgr. Kateřiny Šebestové. Během několika lekcí se budou takto připravovat na dopravní soutěž, která proběhne v měsíci červnu. Tento měsíc ve všech ročnících naší školy proběhl první seminář výchovně-preventivního programu Renarkon. Tato lekce byla věnována interpersonálním vztahům, sociální interakci s cílem lépe se poznat, zvýšit vzájemnou toleranci a vylepšit vztahy dětí.
Koncem října v mateřské škole proběhlo již tradičně „dýňování“. Společné podzimní tvoření rodičů s dětmi. V družině si děti 4. října připomněly Mezinárodní den úsměvu - je důležitý a potřebný pro nás všechny, zlepší nám zdraví i náladu. Vyprávěly se vtipy a veselé příběhy, které vykouzlily na našich tvářích úsměv a někdy i „záchvaty smíchu“. Další týden jsme věnovali poznávání života ježků, sbírali jsme informace o jejich chování, potravě, rozmnožování, ochraně i přípravě na zimní spánek. Abychom neměli pouze teorii, vyráběli jsme ježky ze skládaných papíru, bavlnek i přírodnin. Konec měsíce se nesl v duchu příprav na Halloween a dušičky - dlabali jsme dýně, vybarvovali omalovánky, četli strašidelné příběhy a zdobili skleněné lucerničky, které zkrášlily okolí školy při lampiónovém průvodu.
Nutno dodat, že jsme všichni prožili báječný podzim a nyní je nejvyšší čas věnovat se přípravě „Adventního koncertu“.

Mgr. Kateřina Bernatíková3.10.2019

Září ve škole

Po prázdninách se děti znova vypravily do školy 2. září a s nimi i osm nových prvňáčků. Sedm z nich přišlo z naší školky, jeden prvňáček přišel z jiné.
Všechny přivítal ve třídě plné rodičů, prarodičů a ostatních spolužáků pan starosta Pavel Neděla a prvňáčky obdaroval dárky, které jim budou nástup do školy připomínat.

Společné tradiční adaptační odpoledne školky i školy se konalo hned 12. září. Děti si se svými rodiči i mezi sebou zasoutěžily, mohly si opékat párky díky rodičům, kteří zajistili gril a seznámit se s ostatními dětmi ze školky i ze školy.
Po odpoledni se nejmenší děti s rodiči vypravily domů a předškoláci společně se školními dětmi měli možnost ve škole přespat. Před setměním se spáči vypravili na vycházku, ze které se vrátili za tmy. Pro některé to byl obrovský zážitek, svítili si čelovkami nebo jen svítícími tyčinkami. Po návratu děti povečeřely, co jim maminky napekly a protože všem dětem trochu vyhládlo, chtěly ochutnat od všeho trochu. Pak děti zhlédly pohádku a šly spát. Někteří vydrželi klábosit ještě docela dlouho.
Ráno je čekala snídaně, ale ani tam se jim ještě nepodařilo všechno od maminek sníst. Dopoledne děti společně vyráběly narozeninové stromy, které jsou vyvěšené na chodbě a připomínají, kdy mají děti narozeniny.

23. září předškoláci a školní děti navštívily výstavu na obecním úřadě, aby také pomohly rozhodnout o tom, čí jablko letos vyrostlo nejlépe, ochutnaly záviny a pokochaly se výpěstky místních občanů. A aby dětem nebylo líto, že nic nevypěstovaly, podílely se na výstavě výrobky, které vyrobily ve školní družině a v hodinách výtvarné výchovy.

Ve školce proběhl „Ovocný týden“ ve kterém děti poznaly a hlavně ochutnaly různé druhy ovoce v tradičních i méně tradičních úpravách. Na toto téma hned v prvním týdnu v říjnu naváže „Zeleninový týden“.

Ani ve školní družině děti nezahálejí. Na podzimní výstavu zahrádkářů připravily z ruliček housenky, žížaly, větrníky, větrné mlýny a veverky zdobené borovicovými šiškami.
Podzim je časem sklizně ovoce, proto dalším tématem byla výroba jablíček a hrušek technikou tisku houbičkami. Poté se do papírového ovoce vystříhala okýnka a dveře, dokreslily housenky nebo červíci a tak vznikly domečky pro drobné živočichy.
Protože počasí na konci září bylo teplé a větrné, uspořádali jsme již tradiční drakiádu na kopci u pískovny. Letos se s námi šly pobavit i tři maminky, draci díky příznivému větru nádherně létali a zpět ke škole se všichni vraceli s dobrou náladou.

Mgr. Kateřina ŠebestováDne 4.6. 2019 jsme měli besedu se záchranáři, kteří nám ukazovali, jak se mají ošetřovat různá zranění například odřené koleno, rozbitá hlava, vyvrtnutý kotník a další.
Záchranáři měli sebou gumového panáka, na kterém jsme si mohli vyzkoušet první pomoc. Vyzkoušela si to i naše spolužačka Kristýnka, která je sice nevidomá, ale šikovná.
Pak si mohli všichni vybrat co si nechají ošetřit. Jakmile jsme byli ošetřeni, odebrali jsme se do sanitky, kde byl pán, který nám řekl spoustu zajímavých věcí.
Den se vydařil.

Lucie Mikmeková, žákyně 4. třídy

Všechny děti i žáci naší školy mateřské i základní, díky projektu OKAP, měli zážitkový výlet do Světa techniky v Ostravě Vítkovicích.
Každá třída navštívila jednotlivé sekce s možností zapojit se do odvětví chemie, pracovní činnosti, řemesel, výtvarné výchovy,...
Celá akce byla velmi zdařená a děti i žáci si odnášeli nejen zážitek, ale také výrobek.

Žáci pátého ročníku měli, jako bonus, společně s učitelkami výlet do Prahy, kde se jim věnoval, prováděl a přednášel zajímavosti o Hradu a dalších památkách pan Mgr. David Mikmek.

Na závěr školního roku se na našem hřišti konala sportovní soutěž Pětiboj mezi malotřídními okolními školami
Letos se našemu družstvu nedařilo, skončilo až na 4. místě, ale všichni soutěžící bojovali s odhodláním a vervou, proto jim patří dík za reprezentaci školy.

Jako každoročně se naši žáci 4. ročníku zúčastnili Dopravní soutěže ve Frýdku-Místku.
Bojovali ve čtyřech disciplínách o hodnotné ceny, pod záštitou fa Hyunday
Naše družstvo ve složení Marek Boščík, Daniel Lesniak, Lucie Mikmeková a Eliška Kozubková se umístili z 25 družstev na pěkném 3. místě.

Nezbývá než popřát nejen všem našim dětem i žákům, ale i zaměstnancům školy slunečné prázdniny se spoustou zážitků.

Jana KrátkáPoslední měsíc loňského roku se nesl v duchu příprav na vánoční svátky.

Děti ve školce i žáci ve škole vyráběli Mikuláše, čerty, anděly, vánoční dekorace, přáníčka, ozdoby na stromeček a vyzkoušeli si výrobu pečeného i nepečeného cukroví.

Některé starší děti a předškoláci z mateřské školy navštívili seniory v Klubu důchodců na obecním úřadu.
Nejprve se všem babičkám a dědečkům představili a pověděli něco o sobě. Poté následovalo pásmo básní, koled a písní s předvánoční tématikou. Na závěr děti rozdávaly vánoční přání, které samy vyrobily ve školce. Odměnou za vystoupení jim byly balíčky s dobrotami a ochutnávka domácího cukroví, do kterého se všichni s chutí pustili. Radost a potěšení bylo na straně dětí i seniorů.

Preventivní blok s Centrem primární prevence Renarkon pro školáky byl tentokrát na téma Pravidla ve skupině. Žáci vytvářeli, vymýšleli a kreslili pravidla pro soužití ve třídě nebo skupině.

Smrček na školní chodbě byl nazdoben, jeho vůně se nesla celou budovou a všichni čekali, jestli nás navštíví ježíšek a donese nějaké dárečky. Když se ozvalo zvonění zvonečku, všichni jsme se sešli u stromečku a obdivovali bohatou vánoční nadílku. Knihy, hračky a výukové vzdělávací hry budeme využívat ve škole, školce i družině.

S družinou jsme jeli na výlet do Frýdku - Místku. Vánoční trhy byly v plném proudu, mohli jsme nakupovat drobné dárky, ozdoby na stromeček, dobrůtky k jídlu nebo teplé nápoje na zahřátí. Prohlédli jsme si betlém, vláček i Ježíškovu poštu, nechyběla zvonička vánočních přání a živá zvířata.

Poslední den před Vánocemi vždy trávíme s myslivci, stejně tak tomu bylo i letos.
Ráno jsme vyrazili do lesa, kde jsme dali do krmelců mrkvičky, jablíčka, suchý chleba, kaštany a žaludy, aby měla zvířátka v zimním období dostatek potravy.
Na myslivecké chatě se ozdobil stromeček, zpívaly koledy, ochutnávalo cukroví a rozdávaly dárky pro všechny děti, které věnovalo Sdružení rodičů. Nezbývalo než popřát si krásné a klidné prožití vánočních prázdnin a odpoledne se rozejít domů ve veselém očekávání klidu a pohody.

Lenka IgnasováBěhem letošního listopadu proběhlo hned několik společných akcí a o zážitky nebyla nouze.

Na začátku listopadu proběhla ve škole celodenní akce věnovaná 100. založení republiky. Děti i učitelé přišli do školy v dobovém oblečení, přinesli rodinné fotky z doby první republiky a nejeden žák přidal i rodinnou historku.
Na besedu k nám přišli z muzea a o první republice se děti z úst odborníka dověděly nejednu zajímavost.
Po besedě bylo na programu sázení památeční lípy na školní zahradě, společně se zástupci obce a panem farářem, který ji požehnal. Pan farář nakonec posvětil naši školu, aby se v ní všem líbilo a dětem aby se dobře učilo.

Od začátku listopadu děti ve škole a školní družině, pod vedením paní učitelky Lenky Ignasové, vyráběly keramický betlém.
Ten darovaly místnímu kostelu. Obdivovat ho tam budete moci během vánočních svátků.

Listopad byl jako obvykle ve znamení příprav na tradiční vystoupení v kostele během prvního adventního víkendu.
Děti zpívaly a recitovaly, aby vše proběhlo ke spokojenosti jejich i pro potěšení diváků. Ke školním dětem se připojily s chutí i děti z mateřské školy. Vyvrcholení těchto příprav proběhlo 30. listopadu. Pásmo děti předvedly rodičům, prarodičům a všem dalším hostům, společně si vychutnali i koncert Ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů a nakonec se ke sboru i připojily a společnou písní přivodili adventní čas.
Největší odměnou byl pro děti velký potlesk od diváků. Na toto již tradiční vystoupení navázaly děti zpěvem koled u vánočního stromku, který se tradičně po koledě rozsvěcí a občerstvením na jarmarku, které pro ně nachystala Rada rodičů.

Tomuto velkému vystoupení a zahájení vánočního času předcházely ve škole již také tradiční Adventní dílny s rodiči, kde si rodiče s dětmi mohli vyrobit vánoční ozdoby z keramické hlíny.

Pro prvňáčky byl 20. listopad velký den, před rodiči a hosty ukázali, co se ve škole už naučili a společně pokřtili svou první opravdovou knihu, ve které si budou sami číst – Slabikář. Za pěkné výkony byly děti odměněny dětským vínem a sladkým marcipánem.

Na začátku prosince si děti ve škole nazdobily vánoční stromek, který daroval dětem pan starosta.
Pan farář navštívil děti ještě během Mikuláše, přinesl jim nadílku a popřál krásný adventní čas.

I my ze školy společně s dětmi přejeme všem krásný advent a pokojné prožití vánočních svátků.

Kateřina ŠebestováLetošní říjen byl obzvláště vydařený, všichni jsme si užívali mimořádně teplého počasí.
Na společných vycházkách poznávaly děti okolní přírodu, učily se vnímat krásu a rozmanitost podzimního období. Sbíraly hojnou úrodu podzimních plodů, která posloužila jako pracovní a dekorativní materiál do hodin výtvarné a pracovní výchovy.

Začátkem října proběhla výuka žáků 4. ročníku na dopravním hřišti ve Frýdku Místku.

Naši školu navštívila lektorka ze společnosti Renarkon - zaměřující se na primární prevenci u dětí a mládeže. Žáci absolvovali 90 minutovou interakční besedu.

Poslední říjnový týden jsme se žáky navštívili Knihovnu ve Frýdku – Místku, kde byl připraven bohatý a poutavý program. Zejména prvňáčkům se seznámení s prostředím knihovny velice líbilo.

K měsíci říjnu patří již tradičně „ dýňování“ – oblíbená společná akce dětí a rodičů v rámci naší mateřské školy.

S velkým nadšením se děti zúčastnili „Drakiády“, kterou jako každý rok pro ně připravuje paní vychovatelka Lenka Ignasová.

Nově, díky zástupcům rodičovského sdružení, byla realizována ekologická akce:
„ Ukliďme svět, ukliďme Bruzovice“. Úkolem bylo podpořit environmentální projekt a zapojit se k vylepšení společného životního prostředí.

Mgr. Kateřina Bernatíková„Září, září, na léto přišlo stáří,...“, takto začíná jedna z písniček našeho oblíbeného autora Zdeňka Svěráka, kterou si zpíváme s dětmi. Ovšem stáří neplatí pro naši školičku, ze které se ozývá radostný smích a neustále švitoření, protože v první třídě máme 8 prvňáčků a o poschodí níž, do mateřské školy nastoupilo 30 dětí!

Během této krátké doby jsme se stačili všichni seznámit a to nejen nejen na slavnostního zahájení školního roku, na třídních schůzkách s novými rodiči, ale především na našem tradičním adaptačním programu s inovativními soutěžemi, taky s novými asistentkami a dětmi i žáky.
Odpoledne nám přálo počasí, takže kromě her a soutěží si všichni opekli párky, sportovali a společně se bavili.
Ti, kteří zůstali na noční spaní se k večeru vydali na procházku a pak je čekaly dobroty, které upekly maminky a mohlo se jít spát.
Ráno, se místo školy konala výuka u pana Karbana se zaměřením na důležitost vody v našem životě.
Na konci příštího týdne pokračujeme ve výuce o přírodě kolem nás, protože máme zajištěnou výuku v zoologické zahradě pro předškoláky i školáky.
Po hektickém září se těšíme na poklidný podzim, dýňování s rodiči a lampiónový průvod.

Jana KrátkáÚspěchy našich žáků v soutěžích během školního roku 2017/2018

Soutěž EVVO Zlatý kapřík
2. místo – Michael Lesniak, Daniel Frantes, Daniel Lesniak, Martin Jaroš, Maxmilián Grygar

Soutěž sportovní – Pětiboj
1. místo – Michael Lesniak, Jaroslav Owcarzy, Nela Kubońová, Kristýna Plevzová

Soutěž Dopravní – velký úspěch: z 22 družstev jsme získali
1. místo – Martin Jaroš, Kristýna Karásková, Eliška Kozubková, Nela Kuboňová

Soutěž ve střelbě na terč - O pohár starostů Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
1. místo – Veronika Klimasová, Maxmilián Grygar

Soutěž Hravě, žij zdravě pro žáky 5. ročníků
2. místo ze škol v Moravskoslezském kraji – Gabriela Balogová, Maxmilián Grygar, Jakub Hrůza, Ondřej Hrůza, Veronika Klimasová, Tereza Kohutová, Zuzana Kordeková, Kristýna Plevzová, Marie Owczarzy

Žákům děkujeme za reprezentaci školy i obce, všem přejeme hezké prázdniny a báječné léto!

Zaměstnanci školy
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.

Školní oznámení

Školní oznámení:
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 budou vydána osobně rodičům budoucích prvňáčků ředitelkou školy v těchto dnech:

20. 5. 2020 8:00 - 10:00 hodin
21. 5. 2020 14:00 - 16:00 hodin

Děkuji Jana Krátká
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
pondělí 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2019 / 2020       úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  620 Kč
 • MŠ 7 let
  740 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  420 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  480 Kč
 • ZŠ 15 let
  600 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2019/2020
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500 + variabilní symbol datum narození dítěte např.27021972.
Nejpozději do konce měsíce na měsíc následující.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2019 / 2020
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:30 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Vedoucí učitelka: Věra Kochová
Učitelky: Radka Burešová, Nikol Kolářová, Bc.Lea Jalůvková
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Bc. Barbora Filip DiS., Hana Kopřivová, Ivana Lajgotová, Petra Čížová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 10.09.2019  15:30
 • 19.11.2019  15:30
 • 21.01.2020  15:30
 • 24.04.2020  15:30
 • 16.06.2020  15:30  pro rodiče budoucích prvňáčků
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 12:30 - 16:30 hod
úterý 07:00 - 13:30 hod
středa 12:30 - 16:30 hod

Hotovostní styk se zákonnými zástupci:

Pondělí 15:00 – 16:30
Úterý 07:00 - 08:00

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.