ŠKOLNÍ OBČASNÍK

20.9.2020

Co se děje ve škole.

V září jsme se opět sešli ve škole a ve školce, někteří po hodně dlouhé době a někteří zavítali mezi děti úplně poprvé. Děti si společné chvíle užívaly, byly rády, že se znovu vidí.

Ve škole jsme přivítali osm prvňáčků, pan starosta jim rozdal tradiční dárky, přivítal je ve škole a pak se už z nich stali opravdoví školáci. Hned první den si našli ve škole své místo k sezení a pozdravili se se svými novými spolužáky. Všechny děti také přivítala paní ředitelka a popřála jim pěkný společný rok.

Ve školce probíhal pro děti adaptační program, aby si zvykly na přítomnost ostatních a naučily se společná pravidla, která se musí ve školce dodržovat, aby byly všechny děti spokojené. Děti poznávaly nejen své nové kamarády, nové paní učitelky, ale taky je paní učitelky provedly celou školkou (i školou) a prohlídli si společně okolí školky, aby se nikdo neztratil.
Společně děti upekly muffiny a moc se jim podařily, to mohu opravdu potvrdit, protože děti přinesly všem ochutnat.

V září proběhly první třídní schůzky ve škole i ve školce, rodiče se tam seznámili s novými pedagogy a dozvěděli se potřebné informace k chodu školky i školy. Na třídních schůzkách rodiče měli možnost ochutnat pomazánky, které dětem ve školce připravují paní kuchařky na svačinky. Tentokrát je připravili školáci, namazali na jednohubky a pak už jen maminky a tatínci ochutnávali. Nejvíce chutnala řepová, avokádová a drožďová. Zbytek měli možnost dojíst školáci druhý den a jednohubky během přestávky zmizely rychlostí blesku.

Jako každý rok proběhlo společné Adaptační odpoledne s rodiči pro školní i školkové děti. Rodiče s dětmi společně hráli hry, soutěžili, opékali párky a také mlsali vše, co maminky napekly. Všichni se seznámili a odcházeli domů spokojeni. Jen děti ze školy a pár předškolních dětí zůstalo, aby odpoledne ještě završily společným spaním ve škole. Než se začalo stmívat, vydaly se děti a paní učitelky na vycházku, vyzbrojeni svítícími tyčinkami a někteří i baterkami. Nejvíce si děti užily oblíbenou zábavu po vycházce – běhání ve tmě po hřišti jen se svítícími tyčinkami. Večer se děti podívaly na pohádku a pak se rozešly spát. Děti ve školce spaly ve svých postýlkách, školní děti pak ve spacáku ve svých třídách. Na večeři a snídani si pochutnávaly na dobrotách od maminek.
Druhý den školní děti vyšly na vycházku, kde si nasbíraly přírodniny, ze kterých si každý vyrobil čelenku. Ve škole to pak vypadalo jako na společném setkání králů lesů a víl.

K. Šebestová

22.6.2019

V souvislosti s epidemiologickou situací COVID – 19 v ČR byli žáci vzděláváni distančně po dobu necelých tří měsíců.
25. 5. žáci znovu mohli usednout do školních lavic. Výuka se rozběhla naplno za mimořádných hygienických podmínek.

Prvňáčky čekala významná událost: „Pasování na čtenáře“, které proběhlo ve škole za účasti paní ředitelky a třídní učitelky. Jednotliví žáčci předvedli své čtenářské dovednosti a za odměnu dostali pamětní list a drobné dárky.

Koncem školního roku se zúčastní žáci ZŠ vycházky do Kompostárny a sběrného dvoru v Bruzovicích, kde je pro ně připraven výukový program o zpracování odpadu se zaměřením na ekologickou výchovu.

30. 6. nás čeká slavnostní ukončení školního roku, kde se za přítomnosti zastupitelů obce rozloučíme se žáky 5. ročníku a předáme vysvědčení. Děkujeme všem rodičům, zaměstnancům školy, zastupitelům obce za podporu a spolupráci a přejeme hezké prázdniny. Mgr. Jana Krátká. Mgr. Kateřina BernatíkováŠkolní oznámení

Školní oznámení:
Příměstský tábor červenec 2021
je zajištěn ve škole 1.- 16.7.2021
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
pondělí 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2020 / 2021.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  800 Kč
 • MŠ 7 let
  900 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  700 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  800 Kč
 • ZŠ 15 let
  1 000 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2020/2021
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500 + variabilní symbol datum narození dítěte např.27022014.
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.
Hotovostní platbu lze provést poslední 3 pracovní dny v měsíci u účetní školy.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2020 / 2021
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 (po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2020 do 3.1.2021 a Velikonoční prázdniny 1.4.2021 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky:
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Hana Kopřivová,
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 08.09.2020  15:30
 • 08.09.2020  16:00  pro rodiče dětí v MŠ
 • 24.11.2020  15:30
 • 19.01.2021  15:30
 • 20.04.2021  15:30
 • 22.06.2021  15:30  pro rodiče budoucích prvňáčků
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.