ROZVRH HODIN                              

 

 

  Katka Bernatíková
  Jana Krátká
  Katka Šebestová
  Kristýna Kopřivová

 

1. TŘÍDA 1. hodina
7:50-
8:35
2. hodina
8:45-
9:30
3. hodina
9:50-
10:35
4. hodina
10:45-
11:30
5. hodina
11:40-
12:25
6.hodina
 
13:15-
14:00
Pondělí ČJ M TV PRV    
Úterý ČJ M PRV ČJ    
Středa ČJ M ČJ VV    
Čtvrtek ČJ M TV ČJ    
Pátek M ČJ HV    

 

2. TŘÍDA 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 
Pondělí ČJ M TV PRV ČJ  
Úterý ČJ M PRV ČJ    
Středa   M ČJ VV ČJ  
Čtvrtek   M TV ČJ ČJ  
Pátek M ČJ HV    

 

3. TŘÍDA 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina  
Pondělí M PRV ČJ TV HV  
Úterý M ČJ AJ ČJ ČJ 
Středa AJ ČJ M ČJ AJ  
Čtvrtek   TV ČJ PRV M  
Pátek ČJ ČJ M VV INF  

 

4. TŘÍDA 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 
Pondělí M VL ČJ TV HV  
Úterý M ČJ AJ ČJ
Středa AJ ČJ M AJ ČJ INF
Čtvrtek TV ČJ VL    
Pátek ČJ ČJ M VV VV  

 

5. TŘÍDA 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 
Pondělí ČJ VL M TV HV INF
Úterý ČJ M AJ ČJ
Středa ČJ AJ M ČJ    
Čtvrtek VL TV AJ ČJ M  
Pátek ČJ M VV VV  

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024
Zápis do ZŠ 13. 4. 2023
Zápis do MŠ 10. 5. 2023

Programy, do kterých je škola zapojená
Projekt: Inkluze III v ZŠ Bruzovice
reg.číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020762

Doučování z Národního plánu podpory návratu do škol

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Mgr. Bernatíková Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2022 / 2023.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  500 Kč
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2023 / 2024
Provoz ŠD :
 • 06:00 - 16:30 Vychovatelka:Lenka Ignasová, Martina Nytrová

Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Provoz v MŠ je přes Velikonoční prázdniny 6.4.2023 PŘERUŠEN.

Provoz MŠ 30.6.2023 bude do 12.00 hod.

Provoz Mš bude přes hlavní prázdniny od 3.7. do 14.7. 2023 7.00 - 15.00 hod.

Provoz ŠD 30.6.2023 bude do 12.00 hod.

Provoz ŠD bude přes hlavní prázdniny PŘERUŠEN

Vedoucí učitelka:Ing. Kristýna Lehnertová
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová, Ivana Lajgotová
Asistentky pedagoga:Bc. Alena Ryšavá
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek
ve školním roce 2022 / 2023
 • 23.1. a 24.1.2023  MŠ individuální konzultace
 • 24.01.2023  15:30 ZŠ
 • 25.04.2023  15:30 ZŠ
 • 20.06.2023  15:30 TS pro budoucí prvňáčky, pro budoucí děti MŠ
 • 22.11.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 15.09.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.