Co napsaly naše děti

6.11.2019

Vlastní vypravování - Pohádka

V jedné daleké zemi, kde zmrzlina rostla na stromě, žila kobyla. Jednou se kobyla vydala na zmrzlinu a přitom se míjela s býkem, potom se potkala i se svou nejlepší kamarádkou vydrou. Povídali si, ale zapomněli, že večer vychází vlk. Slyšeli ho výt, vydra se lekla a uskočila do vody. Kobyla se taky lekla a rychle utíkala, co jí nohy stačily až ke své ohradě, tam bědovala, že není vydrou. Druhý den šla naše kobyla na procházku a náhodně potkala vydru, ale už si nepovídali, kobyla jenom prosila: ,,Vydro, nauč mě taky plavat, ať můžu příště utéct rychle vlkovi.“
Tak vydra naučila kobylu plavat a od té doby kobylu vlk už nikdy nechytil.

Lucie Mikmeková, žákyně 5. ročníkuVyjmenovaná pohádka

Kdysi dávno, před tisíci lety a jedním rokem, bylo jedno království, kterému vládl pyšný král.
V tom království žil sedlák, a ten sedlák měl spoustu zvířat, obvyklých i neobvyklých. Měl býka, prase, krávu, kachny, slepice, kozy, ovce, ale hlavně měl jednu kouzelnou kobylu. Ta kobyla uměla mluvit, a taky uměla všechna vyjmenovaná slova. Jednoho dne si kobyla usmyslela: „Už mě nebaví žít nudný život na statku, chci být královnou“ řekla a začala vymýšlet plán, jak se dostane ze statku. Když se to zvířata dozvěděla, na farmě nastal povyk. Jedné noci kobyla proklouzla dírou ven ze statku a rozutíkala se tak, až se jí pod kopyty prášilo. Běžela a běžela, až doběhla před zámek. Na chvíli si lehla a odpočívala, protože zámek je přece jen daleko a uslyšela vzlykání. Kobyla se postavila a šla za něžným hláskem. Chvíli potichu šla, až uviděla malého vzlykajícího hlemýždě. „Proč pláčeš?“ ptá se kobyla. „No, no, víš“, odpovídá uplakaný hlemýžď, „hlemýždi jsou malincí a nikdo si jich nevšímá.“ „Já jsem si tě všimla“ odpovídá kobyla a dál se ptá: „Co ty vlastně umíš hlemýždi?“ „Já, já jsem se vždycky doplazil do zámku a naučil jsem se kralovat“ odpovídá hlemýžď. „Hm“, zamyslí se kobyla, „ty by ses mi mohl hodit, já bych totiž chtěla být královnou.“ Tak se spolu vydali do hradu. Král byl zlý a pyšný, plýtval vodou a před každým se čepýřil. „Co tu chcete?“ ptá se král. „Chceme být králem a královnou.“ „Chachacha“ zasmál se král a pravil: „Kobyla jako královna a hlemýžď jako král, to si ze mě děláte legraci?“ „Ne“ odpověděla kobyla. Až krále napadlo: „Tak víte co … tak já vám dám test“. Ale zvířata se nezalekla. A král začal: „Je slovo pýcha jako vyjmenované slovo?“ „Ano“ odpověděla kobyla. „Je slovo plýtvat vyjmenované slovo?“, ptá se opět král. „Jistě“ odpověděla kobyla. A král řekl poslední otázku: „Kdyby se v zemi objevil lupič a vy byste ho dopadli, co uděláte?“ Jen co to král dořekl, hlemýžď vypískl: „Strčíme ho do žaláře.“
A tak se stala kobyla královnou a hlemýžď králem, a žili si šťastně až do smrti.

Lucie Matusíková žákyně 5. ročníku1.11.2019

Dopravní výchova

Na dopravní hřiště jela jen čtvrtá třída. Když jsme tam přišli, čekaly tam policistky. Pak jsme si s policistkami prošli dopravní hřiště a povídali o značkách. A pak jsme šli pro kola do garáže a jezdili jsme. Museli jsme dodržovat dopravní značky, když jsme je porušili, dělali jsme za každou chybu 10 dřepů. Když jsme dojezdili, šli jsme schovat kola do garáže. Z garáže jsme šli do Frýdy, kdo chtěl, tak mohl si koupit něco sladkého. A pak jsme šli na autobus a chvilku jsme tam čekali. Na dopravním hřišti jsme nebyli sami, byla tam ještě jedna škola.
Eliška Martincová, 4. třídaAdaptační program

Dne 12. září jsme měli ve škole adaptační program. Ve čtyři hodiny jsme se sešli před školou a poté započal program . Skákali jsme v pytlích, jezdili na koloběžkách, běhali pozadu apod. Rodiče také soutěžili. Potom jsme šli opékat špekáčky a pořádně jsme se najedli. Pak si děti ještě zaběhaly a to už bylo docela pozdě, takže jsme se rozloučili s rodiči a chystali jsme se na spaní ve škole.
Lucie Matusíková, 5. třídaSpaní ve škole

12.9 - 13.9 jsme měli spaní ve škole. Před spaním jsme šli na procházku a potom jsme byli na školní hřišti, kde jsme si hráli se svítícími náramky. Když už byla tma, dali jsme si večeři, vyčistili si zuby a podívali se na pohádku. Po pohádce jsme šli spát. Druhý den jsme hráli hry.
BYLO TO SUPER.
Lucie Mikmeková, 5. třída
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.

Školní oznámení

U P O Z O R N Ě N Í !

Provoz ŠD, pouze 1.9.2021, od 6:30 - 12:30.

Vstup do školy povolen pouze v respirátorech FFP2. Nařízení platí pro žáky ZŠ i dospělé osoby.

NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY POUZE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.
Testování na Covid19

1.9.2021:

2., 3., 4., 5. ročník od 6:30 do 7:15
1. ročník od 7:45 do 8:00

6.9.2021 a 9.9.2021:

všechny ročníky od 6:30 do 7:15

Školní oznámení:
PLAVECKÝ VÝCVIK
Výuka plavání pro ZŠ bude zahájena 18.2.2022.
Informace na TS.
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
Zápis do základní školy: 12. 4. 2022
Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky se budou konat 21. 6. 2021 v 15:30 hod

Zápis do mateřské školy: 10. 5. 2022
Vyplněný formulář odevzdejte emailem nebo osobně nebo do poštovní schránky školy do 15. 5. 2021.
Třídní schůzky pro nově přihlášené děti do mateřské školy se budou konat
22. 6. 2021 v 15:30 hod
Příměstský tábor
Příměstský tábor červenec 2022
je zajištěn ve škole 1.- 15.7.2022
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
úterý 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2021 / 2022.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  800 Kč
 • MŠ 7 let
  900 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  700 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  800 Kč
 • ZŠ 15 let
  1 000 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2021/2022
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500.
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.
Hotovostní platbu lze provést poslední 3 pracovní dny v měsíci u účetní školy.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2021 / 2022
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2021 do 2.1.2022 a Velikonoční prázdniny 14.4.2022 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce 2021 / 2022
 • 07.09.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 23.11.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 18.01.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 19.04.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 21.06.2022  15:30 pro budoucí prvňáčky a pro budoucí děti MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.