Co napsaly naše děti

6.11.2019

Vlastní vypravování - Pohádka

V jedné daleké zemi, kde zmrzlina rostla na stromě, žila kobyla. Jednou se kobyla vydala na zmrzlinu a přitom se míjela s býkem, potom se potkala i se svou nejlepší kamarádkou vydrou. Povídali si, ale zapomněli, že večer vychází vlk. Slyšeli ho výt, vydra se lekla a uskočila do vody. Kobyla se taky lekla a rychle utíkala, co jí nohy stačily až ke své ohradě, tam bědovala, že není vydrou. Druhý den šla naše kobyla na procházku a náhodně potkala vydru, ale už si nepovídali, kobyla jenom prosila: ,,Vydro, nauč mě taky plavat, ať můžu příště utéct rychle vlkovi.“
Tak vydra naučila kobylu plavat a od té doby kobylu vlk už nikdy nechytil.

Lucie Mikmeková, žákyně 5. ročníkuVyjmenovaná pohádka

Kdysi dávno, před tisíci lety a jedním rokem, bylo jedno království, kterému vládl pyšný král.
V tom království žil sedlák, a ten sedlák měl spoustu zvířat, obvyklých i neobvyklých. Měl býka, prase, krávu, kachny, slepice, kozy, ovce, ale hlavně měl jednu kouzelnou kobylu. Ta kobyla uměla mluvit, a taky uměla všechna vyjmenovaná slova. Jednoho dne si kobyla usmyslela: „Už mě nebaví žít nudný život na statku, chci být královnou“ řekla a začala vymýšlet plán, jak se dostane ze statku. Když se to zvířata dozvěděla, na farmě nastal povyk. Jedné noci kobyla proklouzla dírou ven ze statku a rozutíkala se tak, až se jí pod kopyty prášilo. Běžela a běžela, až doběhla před zámek. Na chvíli si lehla a odpočívala, protože zámek je přece jen daleko a uslyšela vzlykání. Kobyla se postavila a šla za něžným hláskem. Chvíli potichu šla, až uviděla malého vzlykajícího hlemýždě. „Proč pláčeš?“ ptá se kobyla. „No, no, víš“, odpovídá uplakaný hlemýžď, „hlemýždi jsou malincí a nikdo si jich nevšímá.“ „Já jsem si tě všimla“ odpovídá kobyla a dál se ptá: „Co ty vlastně umíš hlemýždi?“ „Já, já jsem se vždycky doplazil do zámku a naučil jsem se kralovat“ odpovídá hlemýžď. „Hm“, zamyslí se kobyla, „ty by ses mi mohl hodit, já bych totiž chtěla být královnou.“ Tak se spolu vydali do hradu. Král byl zlý a pyšný, plýtval vodou a před každým se čepýřil. „Co tu chcete?“ ptá se král. „Chceme být králem a královnou.“ „Chachacha“ zasmál se král a pravil: „Kobyla jako královna a hlemýžď jako král, to si ze mě děláte legraci?“ „Ne“ odpověděla kobyla. Až krále napadlo: „Tak víte co … tak já vám dám test“. Ale zvířata se nezalekla. A král začal: „Je slovo pýcha jako vyjmenované slovo?“ „Ano“ odpověděla kobyla. „Je slovo plýtvat vyjmenované slovo?“, ptá se opět král. „Jistě“ odpověděla kobyla. A král řekl poslední otázku: „Kdyby se v zemi objevil lupič a vy byste ho dopadli, co uděláte?“ Jen co to král dořekl, hlemýžď vypískl: „Strčíme ho do žaláře.“
A tak se stala kobyla královnou a hlemýžď králem, a žili si šťastně až do smrti.

Lucie Matusíková žákyně 5. ročníku1.11.2019

Dopravní výchova

Na dopravní hřiště jela jen čtvrtá třída. Když jsme tam přišli, čekaly tam policistky. Pak jsme si s policistkami prošli dopravní hřiště a povídali o značkách. A pak jsme šli pro kola do garáže a jezdili jsme. Museli jsme dodržovat dopravní značky, když jsme je porušili, dělali jsme za každou chybu 10 dřepů. Když jsme dojezdili, šli jsme schovat kola do garáže. Z garáže jsme šli do Frýdy, kdo chtěl, tak mohl si koupit něco sladkého. A pak jsme šli na autobus a chvilku jsme tam čekali. Na dopravním hřišti jsme nebyli sami, byla tam ještě jedna škola.
Eliška Martincová, 4. třídaAdaptační program

Dne 12. září jsme měli ve škole adaptační program. Ve čtyři hodiny jsme se sešli před školou a poté započal program . Skákali jsme v pytlích, jezdili na koloběžkách, běhali pozadu apod. Rodiče také soutěžili. Potom jsme šli opékat špekáčky a pořádně jsme se najedli. Pak si děti ještě zaběhaly a to už bylo docela pozdě, takže jsme se rozloučili s rodiči a chystali jsme se na spaní ve škole.
Lucie Matusíková, 5. třídaSpaní ve škole

12.9 - 13.9 jsme měli spaní ve škole. Před spaním jsme šli na procházku a potom jsme byli na školní hřišti, kde jsme si hráli se svítícími náramky. Když už byla tma, dali jsme si večeři, vyčistili si zuby a podívali se na pohádku. Po pohádce jsme šli spát. Druhý den jsme hráli hry.
BYLO TO SUPER.
Lucie Mikmeková, 5. třída
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
Programy, do kterých je škola zapojená
Operační program JAK
Prioritní osa 2 - ČV: 02_22_002

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Hurtová Lenka úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2023 / 2024.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  500 Kč
Výsledky zápisu do ZŠ:

Zápis do MŠ : 14.5.2024
10:00-12:00, 13:00-15:30 hodin
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2024 / 2025
Provoz ŠD :
 • Po - Pá 06:00 - 16:30

 • 28.6.2024 do 12.00 hod.

 • Zimní prázdniny:
  Provoz ŠD a MŠ bude během zimních prázdnin přerušen.

 • Nástup dětí do MŠ 2.1.2024.
  Nástup žáků do ZŠ a ŠD 3.1.2024.

 • Hlavní prázdniny
  1.7.2024 až 12.7.2024 od 6:00 - 16:00 hod.
Vychovatelka:Lenka Ignasová, Martina Nytrová

Provoz MŠ :

 • Po - Pá 6:00 - 16:30

 • 28.6.2024 do 12.00 hod.

 • Zimní prázdniny:
  Provoz ŠD a MŠ bude během zimních prázdnin přerušen.

 • Nástup dětí do MŠ 2.1.2024.
  Nástup žáků do ZŠ a ŠD 3.1.2024.

 • Hlavní prázdniny
  1.7.2024 až 12.7.2024 od 6:00 - 16:00 hod.
 • Vedoucí učitelka: Ing. Kristýna Lehnertová
  Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová, Ivana Lajgotová
  Školní asistentka: Michaela Cidlíková

Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek
ve školním roce 2022 / 2023
 • 22.1. a 23.01.2024  Individuální konzultace MŠ
 • 23.01.2024  15:30 ZŠ
 • 23.04.2024  15:30
 • 18.06.2024  15:30 ZŠ pro budoucí ZZ
 • 18.06.2024  16:00 MŠ pro budoucí ZZ
 • 12.9.2023  15:30 ZŠ
 • 12.9.2023  16:00 MŠ
 • 21.11.2023  15:30 ZŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 15:00 - 16:00 hod
úterý 07:00 - 08:00 hod
Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.