Akce dětí, rodičů a ZŠ a MŠ BruzoviceUkončení školního roku Výlet na zmrzlinu Návštěva Prahy
Dopravní soutěž Listování s Lukášem Hejlíkem Pasování čtenářů
Zápis do ZŠ Ukliďme si Bruzovice Barevný den
Vynášení Moreny Návštěva knihovny Výuka s ČČK
Pololetní vysvědčení Školní ples Oslava svátku Sv. Martina
Návštěva planetária Adapťák Začátekc školního roku 2021/2022