Akce dětí, rodičů a ZŠ a MŠ Bruzovice

Akce, které již máme zdárně za sebou a máme na ně spoustu krásný vzpomínek


Ukončení školního roku 2018/2019

Pasování čtenářů Výlet do Prahy Výlet do Vítkovic

Zlatý kapřík Den dětí se členy ČČK Velikonoce v Rožnově pod Radhoštěm

Zápis do 1.třídy Beseda s hasiči Mateřinka v divadle

Den v maskách v družině Den v maskách v mateřince Předávání pololetního vysvědčení

Školní ples Vánoce Adventní koncert

Křest slabikáře Svatý Martin 100 let Československa

Dýňování Návštěva knihovny Drakiáda

Ukliďme si Bruzovice Zahájení školního roku 2018/2019 Adaptační pobyt