ŠKOLNÍ JÍDELNA


Hlavní kuchařka:
Marcela Kunčická

Kuchařka:
Věra Klimšová

Úhrada stravného 
 
věk dítěte 3 - 6
7
7 - 10
11 - 14
15 <
Režie
přesnídávka 8 Kč 8 Kč        
svačina 8 Kč 8 Kč        
oběd 15 Kč 21 Kč 21 Kč 24 Kč 30 Kč 25 Kč

Zařazování žáků-strávníků do věkových skupin je dle vyhlášky 107/2005 a to podle věku dosaženého  k datu 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 daného školního roku.

Stravné se hradí převodním příkazem na bankovní účet školy:
232635355/5500 , je nutné úvést správný variabilní symbol 
což je datum narození vašeho dítěte, ve formátu př. 27021972

Obědy lze odhlásit nebo přihlásit nejpozději do 7.hodin na telefonním
čísle 558 653 146

Vyučující není povinen zjišťovat, zda je odhlášená strava  v jídelně.

První den nemoci dítěte si můžete vyzvednout oběd v jídelně do jídlo nosiče. V ostatních dnech,kdy nedochází dítě do školy, mohou rodiče 
odebírat oběd za cenu potravin + režie.


Školní oznámení

Oznámení:
ZŠ a MŠ Bruzovice hledá

UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

na zkrácený úvazek od 1. 11. 2018.
tfl: 725 886 646
Zveřejnění rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
středa 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2018 / 2019       úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  620 Kč
 • MŠ 7 let
  740 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  420 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  480 Kč
 • ZŠ 15 let
  600 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2018/2019
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635355/5500 + variabilní symbol datum narození dítěte např.27021972.
Nejpozději do konce měsíce na měsíc následující.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2018 / 2019
Provoz ŠD 3.9.:
 • 6:30 - 12:30
Provoz ŠD od 4.9.:
 • 06:30 - 7:30 ( po - pá)
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ od 6.00 do 16.00 hod
Vedoucí učitelka: Věra Kochová
Učitelka: Sylvie Březinová
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Bc. Barbora Filip DiS., Mgr. Danuše Michálková
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 11.09.2018  15:30
 • 20.11.2018  15:30
 • 15.01.2019  15:30
 • 23.04.2019  15:30
 • 18.06.2019  15:30
 • pro budoucí prvňáčky
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 7-mé hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 12:30 - 16:30 hod
úterý 07:00 - 13:30 hod
středa 12:30 - 16:30 hod

Hotovostní styk se zákonnými zástupci:

Pondělí 15:00 – 16:30
Úterý 07:00 - 08:00

Dokumenty ke stažení