MATEŘSKÁ ŠKOLA


 Prosinec

 V posledním měsíci kalendářního roku 2020 se přihodilo spoustu věcí. Do školky přišel Mikuláš s čertem a za dveřmi nechali dopis a balíčky s dobrotami, ale také i uhlí. Děti tvořily ozdoby na vánoční stromeček, které poté na něj zavěsily. V průběhu měsíce došlo k vánočnímu focení, kdy nás vyfotila maminka dvou chlapců. Dokonce pekly perníčky a cukroví, které pak ochutnaly. V ranním kruhu se děti dozvěděly něco o vánočních tradicích a zvycích, kdy si samy vyzkoušely hod střevíčkem a nebo se dívaly na pouštění lodiček. V prosinci jsme měli bohatou výtvarnou činnost. Kreslily čerta, vyráběly andělskou nebo čertovskou čelenku, psaly dopis Ježíškovi a také udělaly vánoční přáníčka, která si vzaly domů. Děti se učily několik známých koled a básniček s vánoční tématikou. Během celého měsíce děti plnily dané úkoly z adventního kalendáře a nakonec přišel Ježíšek, který nám ve školce nechal několik krásných dárků. Na závěr si děti hrály s novými hračkami, u toho degustovaly cukroví, které přinesly a poslouchaly a zpívaly koledy a popřáli jsme si krásné svátky. Z mého pohledu hodnotím tento měsíc jako velmi pestrý a kreativní.

Kristýna Lehnertová

Listopad

Za námi je už i třetí měsíc školního roku 2020-2021, který jsme všichni úspěšně zvládli a stejně jako předchozí měsíce, i v měsíci listopadu se děti seznámily s mnoha zajímavými informacemi. Děti ze třídy Sluníčko se v prvním listopadovém týdnu nejprve seznamovaly s lidským tělem, s jeho částmi a s tím, jak naše tělo funguje, v dalším týdnu se blíže seznámily s lidskými smysly a tím, k čemu jednotlivé smysly používáme, ve třetím týdnu se pak dověděly, jak se o své tělo správně starat, aby zůstalo zdravé, seznámily se proto se zásadami správné výživy a bezpečného chování v nejrůznějších situacích doma i venku v přírodě. V posledním týdnu se děti postupně začaly seznamovat s nadcházejícím obdobím adventu a pomaličku mohly začít s velkým těšením se na přicházející čas vánoční. Děti ze třídy Sovičky si v prvním listopadovém týdnu povídaly o zvířátkách žijících v naších lesích, poté jsme se věnovali tématu ročních období a změnách v přírodě i v počasí během celého roku, následně jsme se také seznámili s našim tělem, s jeho jednotlivými částmi, orgány i tím, jak lidské tělo funguje a v posledním listopadovém týdnu jsme se dotkli tématu stěhovavých ptáku a dověděli se, kteří ptáci na zimu odlétají do teplých krajin. Děti se dověděly spoustu nových a zajímavých informací, nejrůznější témata prozkoumávaly také pomocí pohybových her, výtvarných a hudebních činností, naučily se několik nových básniček, zazpívaly si tematicky laděné písničky a vyzkoušely si, jak k prozkoumávání světa můžeme využít všechny naše smysly. Měsíc listopad hodnotím velice kladně.

 Bc. Leona Lluch Pavliková

Říjen

Máme za sebou druhý měsíc ve školním roce 2020-2021. V prvních dvou týdnech jsme si povídali o lese a lesních zvířátkách. S dětmi jsme byli odnést do krmelce nasbírané kaštany a žaludy. Ve třetím týdnu jsme si povídali o počasí a kdy je vhodné pouštět venku draky. Děti s rodiči vyrobili papírové draky, které jsme si na konci týdne ukázali. Na konci měsíce jsme si povídali o strašidlech, dušičkách, čeho se dětí bojí. Uspořádali jsme strašidelné mecheche, kde děti přišly v kostýmech. Byla pro děti připravená zábava. Dlabání dýně, módní přehlídka kostýmů, plnění úkolů, tancování na hudbu. Tento měsíc hodnotím kladně.
Děti se zapojovaly do činnosti, výtvarně tvořily, respektovaly pravidla ve třídě, naučily se recitovat básničky před ostatními.

ZÁŘÍ

Máme za sebou první měsíc ve školním roce 2020 -2021. V tomto měsíci jsme přivítali nové kamarády v naší mateřské škole, ale taky stávající kamarády z minulých let. První dva týdny jsme se zaměřili především na adaptaci nových dětí, seznámení se s prostory a okolím MŠ, ale taky s personálem MŠ a ZŠ. Mezi tím si děti, které již MŠ navštěvovaly, upevňovaly vztahy se svými kamarády a vytvářely si i nová přátelství. Třetí týden se děti seznámily s pravidly třídy, které umožní bezpečný a pohodový chod ve školce. Poslední dva týdny v měsíci září jsme si povídali o ovoci a zelenině. Kdy děti měly možnost si ovoce a zeleninu prohlídnout na zahradách, ochutnat je, ale i osahat. Tento měsíc hodnotíme kladně. Děti se velmi rychle zvládly odloučit od rodičů, osamostatnit se, vytvořit si nová přátelství, respektovat pravidla třídy, výtvarně tvořit, naučit se nové písničky a básničky a nasbírat spoustu dalších zážitků a zkušeností.

Lea Jalůvková

 

Školní oznámení

Školní oznámení:
Příměstský tábor červenec 2021
je zajištěn ve škole 1.- 16.7.2021
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
pondělí 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2020 / 2021.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  800 Kč
 • MŠ 7 let
  900 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  700 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  800 Kč
 • ZŠ 15 let
  1 000 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2020/2021
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500.
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.
Hotovostní platbu lze provést poslední 3 pracovní dny v měsíci u účetní školy.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2020 / 2021
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 (po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2020 do 3.1.2021 a Velikonoční prázdniny 1.4.2021 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky:
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Hana Kopřivová,
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 08.09.2020  15:30
 • 08.09.2020  16:00  pro rodiče dětí v MŠ
 • 24.11.2020  15:30
 • 19.01.2021  15:30
 • 20.04.2021  15:30
 • 22.06.2021  15:30  pro rodiče budoucích prvňáčků
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.