MATEŘSKÁ ŠKOLA


Červen

Ani jsme se nenadáli a začal nám poslední školní měsíc. Na začátku června jsme si s dětmi povídali o tom, jak dělíme kalendářní rok a opakovali si roční období, měsíce, dny v týdnu a procvičili si, jak rozdělujeme den.  V prvním červnovém týdnu jsme také oslavili den dětí, kdy jsme si společně se třídou Sluníčko navzájem představili a předvedli své masky, zahráli hry a nakonec se pustili do plnění nejrůznějších úkolů na hřišti školy. Na konci tohoto dne plného her a legrace na nás na všechny čekala sladká odměna. V dalším týdnu jsme se pak seznámili s dopravními prostředky a s pravidly bezpečnosti při pohybu na silnici. Seznámili jsme se s čísly integrovaného záchranného systému a dověděli se více o dopravních značkách, které můžeme zahlédnout během pohybu po komunikacích. V dalším týdnu jsme se věnovali dovednostem, které by měl umět každý předškolák a opakovali si například barvy, geometrické tvary, procvičili své smyslové vnímání, prostorové představy a jazykové dovednosti. Závěrem měsíce došlo na velkou událost, kdy byly všechny předškolní děti panem starostou Pavlem Nedělou pasováni na školáky. Nastalo velké loučení s paní učitelkou, ostatními kamarády a celou školkou a poté už se děti s velkým úsměvem rozutekly do všech stran, pořádně si užít prázdniny! Všem novým školákům přejeme, ať se jim ve škole moc líbí a daří a s ostatními dětmi se těšíme opět na shledanou v měsíci září.

Leona Lluch Pavliková


Duben

 

Na počátku jara ještě stále probíhala distanční výuka. Tudíž každý týden byly dětem posílány úkoly na dané téma. V prvním týdnu bylo téma - domácí zvířátka. Děti si zopakovaly, jak se jmenují jednotlivá mláďata zvířat nebo si složily z papíru pejska nebo kočičku, naučily se básničku a také se mohly naučit krásnou písničku „Krávy, krávy“.
Další týden se děti vypravily do vesmíru. Mohly si vyrobit meteority a asteroidy z alobalu a kamínků, papírový dalekohled, nebe s hvězdami nebo různé planety.
Tento týden také došlo k částečnému otevření školky pro předškoláky a pro děti rodičů vybraných profesí. Třetí týden se děti dozvěděly něco o třídění odpadů, a co naší planetě škodí a jak bychom se měli správně k naší planetě Zemi chovat.
V závěru měsíce jsme si s dětmi povídali o tradicích stavění a kacení májky a o pálení čarodějnic. Také jsme si s dětmi povídali o léčivých bylinkách. Děti si nasbíraly větvičky, ze kterých si vytvořily košťata. Dále se v tomto týdnu naučily čarodějnický tanec. Poslední aprílový den byl na programu „Čarodějnický rej“. Děti přišly do školky v převleku za čarodějnice nebo čaroděje, přinesly pohoštění a byla pro ně nachystaná hudba a soutěže jako například běh na koštěti, házení koštětem, skákání v pytli a mnoho dalších. Pak jsme si vyzkoušeli vaření lektvarů (experimenty s mícháním barev, přiměli jsme sopku chrlit lávu, namalovali jsme obrázek bez použití štětce, nafoukli jsme balónek bez vzduchu a vyčarovali jsme pomocí bonbonů krásný obrázek).

 

Kristýna Lehnertová


Březen
V měsíci březnu jsme si nejprve všichni užili volných dnů jarních prázdnin. Protože poté se naše školka (stejně jako všechny ostatní školky) z nařízení vlády musela uzavřít, začali jsme s distanční výukou a všechny úkoly a aktivity byly dětem každý týden posílány, aby si je mohly plnit doma. V prvním týdnu jsme měli téma: „Jaro ťuká na vrátka“, kdy jsme se seznámili s typickými znaky jara a jak poznáme, že už brzo nastane jaro, na což navázal další týden: „Příroda se probouzí“. V tomto týdnu jsme si povídali o probouzející se přírodě a o všem, co se na jaře kolem nás děje. Připomenuli jsme si znaky jednotlivých ročních období a seznámili se s pohádkou: „První sněženka“. Také jsme si opakovali stěhovavé ptáky, kteří se k nám na jaře vrací a hlavičky si procvičili pomocí jarních hádanek. Ve třetím týdnu: „Voda v jarní přírodě“ jsme se věnovali vodě a připomenuli si, kde všude vodu v přírodě můžeme najít a jak je pro nás důležitá. Seznámili jsme se s pohádkou: „O jarním sluníčku“ a zamýšleli se nad rozdílnosti počasí a proč tomu tak je. V tomto týdnu jsme si vyzkoušeli několik pokusů a rozvinuli si tak své logické myšlení. Také jsme si nezapomněli připomenout, že březen je měsíc knihy. Poslední březnový týden už byl celý věnován přípravám na blížící se velikonoční svátky. Dozvěděli jsme se, co jednotlivé dny „svatého týdne“ znamenají, jak se slaví a jak se jim říká. Zdobili jsme vajíčka a těšili se na pomlázku.

Během distanční výuky jsme se také seznámili s březnovými pranostikami, sadili si své rostlinky, starali se o ně a pozorovali, jak rostou, každý týden se učili novou básničku, zazpívali si s rodiči nebo sourozenci písničku nebo si procvičili tělíčka za pomocí hudebně pohybových aktivit. Věnovali jsme se výtvarným aktivitám a někdy si i krásně zacvičili, třeba podle vhodného videa. Protože jsme předškoláci, nezapomínali jsme ani na procvičení grafomotoriky a pečlivě plnili pracovní listy, které jsme potom (s pomocí rodičů) posílali paní učitelce k nahlédnutí. Měsíc březen byl rozhodně jiný a v mnoha ohledech odlišný od ostatních měsíců.

Leona Lluch Pavliková


Únor
Máme za sebou už šestý měsíc ve školním roce 2020/2021 . V tomto měsíci jsme si
povídali o pohádkách a povolání. S dětmi jsme si uspořádaly Královský bál.
Holčičky přišly v šatech a chlapci v košili. Ve školce jsme měli i
Karneval. Děti měly zajímavé kostýmy. Hrálo se spoustu her a tancovalo.
Poslední dva únorové týdny se zaměřily na tradiční řemesla a povolání. Děti si
vyzkoušely lézt po žebříku jako Kominík, zahrály si na Kadeřnici a Holiče,
vyzkoušely si provléct niť jehlou a mnoho dalších aktivit zaměřených na toto
téma. Měsíc únor hodnotím kladně. Děti se zapojovaly do aktivit, naučily se
nové básničky a písničky, malovaly a vytvářely.

Adéla Chudjaková


Leden
V novém roce jsme se všichni sešli ve zdraví a plní dojmů z Vánočních svátků. Děti nám vyprávěly o tom, jak se měly, co jim přinesl Ježíšek, a kdo z nich viděl ohňostroj. Toto povídání jsme zakončili svátkem tří králů. Druhý týden v lednu byl na téma zima. Měli jsme velké štěstí, napadl i sníh, takže jsme k tomuto tématu mohli dělat spoustu zajímavých činností, jako třeba, kreslit do sněhu barevnou vodou, vyrábět ozdoby na stromečky z ledu, stavět sněhuláka apod. Třetí týden se nesl ve znamení -  zimní sporty, které byly završeny zimní olympiádou. Sníh přetrval, a my si s dětmi mohly nadále užívat sněhu, bobováním, koulováním, andělíčky a stavěním různých sněhových soch. Poslední týden jsme ukončili tématem ptáčci v zimě. Děti,  společně s námi, vyrobily krmení pro ptáčky, které jsme pak pověsily na stromy v okolí MŠ. Jako každý měsíc jsme se naučili spoustu nových písniček, básniček, her, vyrobili jsme a spoustu obrázků. Tento měsíc byl sice dlouhý, ale o to víc jsme si ho opravdu užili.

Lea Jalůvková


Prosinec
V posledním měsíci kalendářního roku 2020 se přihodilo spoustu věcí. Do školky přišel Mikuláš s čertem a za dveřmi nechali dopis a balíčky s dobrotami, ale také i uhlí. Děti tvořily ozdoby na vánoční stromeček, které poté na něj zavěsily. V průběhu měsíce došlo k vánočnímu focení, kdy nás vyfotila maminka dvou chlapců. Dokonce pekly perníčky a cukroví, které pak ochutnaly. V ranním kruhu se děti dozvěděly něco o vánočních tradicích a zvycích, kdy si samy vyzkoušely hod střevíčkem a nebo se dívaly na pouštění lodiček. V prosinci jsme měli bohatou výtvarnou činnost. Kreslily čerta, vyráběly andělskou nebo čertovskou čelenku, psaly dopis Ježíškovi a také udělaly vánoční přáníčka, která si vzaly domů. Děti se učily několik známých koled a básniček s vánoční tématikou. Během celého měsíce děti plnily dané úkoly z adventního kalendáře a nakonec přišel Ježíšek, který nám ve školce nechal několik krásných dárků. Na závěr si děti hrály s novými hračkami, u toho degustovaly cukroví, které přinesly a poslouchaly a zpívaly koledy a popřáli jsme si krásné svátky. Z mého pohledu hodnotím tento měsíc jako velmi pestrý a kreativní.

Kristýna Lehnertová


Listopad
Za námi je už i třetí měsíc školního roku 2020-2021, který jsme všichni úspěšně zvládli a stejně jako předchozí měsíce, i v měsíci listopadu se děti seznámily s mnoha zajímavými informacemi. Děti ze třídy Sluníčko se v prvním listopadovém týdnu nejprve seznamovaly s lidským tělem, s jeho částmi a s tím, jak naše tělo funguje, v dalším týdnu se blíže seznámily s lidskými smysly a tím, k čemu jednotlivé smysly používáme, ve třetím týdnu se pak dověděly, jak se o své tělo správně starat, aby zůstalo zdravé, seznámily se proto se zásadami správné výživy a bezpečného chování v nejrůznějších situacích doma i venku v přírodě. V posledním týdnu se děti postupně začaly seznamovat s nadcházejícím obdobím adventu a pomaličku mohly začít s velkým těšením se na přicházející čas vánoční. Děti ze třídy Sovičky si v prvním listopadovém týdnu povídaly o zvířátkách žijících v naších lesích, poté jsme se věnovali tématu ročních období a změnách v přírodě i v počasí během celého roku, následně jsme se také seznámili s našim tělem, s jeho jednotlivými částmi, orgány i tím, jak lidské tělo funguje a v posledním listopadovém týdnu jsme se dotkli tématu stěhovavých ptáku a dověděli se, kteří ptáci na zimu odlétají do teplých krajin. Děti se dověděly spoustu nových a zajímavých informací, nejrůznější témata prozkoumávaly také pomocí pohybových her, výtvarných a hudebních činností, naučily se několik nových básniček, zazpívaly si tematicky laděné písničky a vyzkoušely si, jak k prozkoumávání světa můžeme využít všechny naše smysly. Měsíc listopad hodnotím velice kladně.

 Bc. Leona Lluch Pavliková


Říjen
Máme za sebou druhý měsíc ve školním roce 2020-2021. V prvních dvou týdnech jsme si povídali o lese a lesních zvířátkách. S dětmi jsme byli odnést do krmelce nasbírané kaštany a žaludy. Ve třetím týdnu jsme si povídali o počasí a kdy je vhodné pouštět venku draky. Děti s rodiči vyrobili papírové draky, které jsme si na konci týdne ukázali. Na konci měsíce jsme si povídali o strašidlech, dušičkách, čeho se dětí bojí. Uspořádali jsme strašidelné mecheche, kde děti přišly v kostýmech. Byla pro děti připravená zábava. Dlabání dýně, módní přehlídka kostýmů, plnění úkolů, tancování na hudbu. Tento měsíc hodnotím kladně.
Děti se zapojovaly do činnosti, výtvarně tvořily, respektovaly pravidla ve třídě, naučily se recitovat básničky před ostatními.


Září
Máme za sebou první měsíc ve školním roce 2020 -2021. V tomto měsíci jsme přivítali nové kamarády v naší mateřské škole, ale taky stávající kamarády z minulých let. První dva týdny jsme se zaměřili především na adaptaci nových dětí, seznámení se s prostory a okolím MŠ, ale taky s personálem MŠ a ZŠ. Mezi tím si děti, které již MŠ navštěvovaly, upevňovaly vztahy se svými kamarády a vytvářely si i nová přátelství. Třetí týden se děti seznámily s pravidly třídy, které umožní bezpečný a pohodový chod ve školce. Poslední dva týdny v měsíci září jsme si povídali o ovoci a zelenině. Kdy děti měly možnost si ovoce a zeleninu prohlídnout na zahradách, ochutnat je, ale i osahat. Tento měsíc hodnotíme kladně. Děti se velmi rychle zvládly odloučit od rodičů, osamostatnit se, vytvořit si nová přátelství, respektovat pravidla třídy, výtvarně tvořit, naučit se nové písničky a básničky a nasbírat spoustu dalších zážitků a zkušeností.

Lea Jalůvková

 

Školní oznámení

U P O Z O R N Ě N Í !

Provoz ŠD, pouze 1.9.2021, od 6:30 - 12:30.

Vstup do školy povolen pouze v respirátorech FFP2. Nařízení platí pro žáky ZŠ i dospělé osoby.

NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY POUZE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.
Testování na Covid19

1.9.2021:

2., 3., 4., 5. ročník od 6:30 do 7:15
1. ročník od 7:45 do 8:00

6.9.2021 a 9.9.2021:

všechny ročníky od 6:30 do 7:15

Školní oznámení:
PLAVECKÝ VÝCVIK
Výuka plavání pro ZŠ bude zahájena 18.2.2022.
Informace na TS.
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
Zápis do základní školy: 12. 4. 2022
Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky se budou konat 21. 6. 2021 v 15:30 hod

Zápis do mateřské školy: 10. 5. 2022
Vyplněný formulář odevzdejte emailem nebo osobně nebo do poštovní schránky školy do 15. 5. 2021.
Třídní schůzky pro nově přihlášené děti do mateřské školy se budou konat
22. 6. 2021 v 15:30 hod
Příměstský tábor
Příměstský tábor červenec 2022
je zajištěn ve škole 1.- 15.7.2022
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
úterý 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2021 / 2022.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  800 Kč
 • MŠ 7 let
  900 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  700 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  800 Kč
 • ZŠ 15 let
  1 000 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2021/2022
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500.
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.
Hotovostní platbu lze provést poslední 3 pracovní dny v měsíci u účetní školy.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2021 / 2022
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2021 do 2.1.2022 a Velikonoční prázdniny 14.4.2022 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce 2021 / 2022
 • 07.09.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 23.11.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 18.01.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 19.04.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 21.06.2022  15:30 pro budoucí prvňáčky a pro budoucí děti MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.