MATEŘSKÁ ŠKOLA


ÚNOR     

Měsíc únor nám začal s Večerníčkovými pohádkami. Celý týden jsme si četli a poslouchali pohádky, které můžeme vidět ve Večerníčku. Vyrobili jsme si večerníčkovou čepici a pohádkové bytosti. V dalších týdnech se děti učily řemeslu a povolání. Děti si vyzkoušely profese lékaře, hasiče, policisty, kuchaře a řekly nám, jaké povolání by se jim v dospělosti líbilo.

20.února se uskutečnilo dlouho očekávané vystoupení pro místní seniory, které proběhlo na obecním úřadě v Bruzovicích. Původně se mělo uskutečnit v prosinci, ale z důvodu nemocnosti dětí muselo být odloženo. Třída Sovičky přednesla básně-Vánoční pohoda a Hvězdička. Děti zpívaly vánoční koledy – Rolničky, Tři bratři a Vrba košatá. Vystoupení se dětem povedlo a byly odměněny velkým aplausem. Děkujeme seniorům za dárky a občerstvení. Budeme se těšit na letošní vánoční vystoupení.

     Měsíc únor jsme zakončili karnevalem, který se uskutečnil společně se třídou Sluníčka. Děti měly skvělé kostýmy a všechny obdržely diplom a sladkou odměnu. Rodičům děkujeme za bohaté občerstvení.


LEDEN

Nastal nám Nový rok a s ním i společné zážitky s dětmi. Povídali jsme si o Vánocích, jaké dárečky děti našly pod stromečkem, které nám pak namalovaly. Říkali jsme si o příchodu nového a odchodu starého roku a o Třech králích. Děti si vyrobily vlastní korunu.
Děti rozvíjely své znalosti o zimě, zimním oblečení a zimních sportech. Své dovednosti si mohly vyzkoušet na Olympijských hrách, kde absolvovaly biatlon, krasobruslení, hokej, bobování a lyžování. Všechny děti si odnesly olympijskou medaili a diplom.
Navštívilo nás divadlo Ententýky s pohádkou Zimní příběh veverky Terky a myšky Klárky. Třída Sovičky pozorovala lupou sníh a všichni dělali pokusy s ledem.
S dětmi jsme nezapomněli ani na zimní zvířátka v lese, která se přes zimu neuložila  ke spánku. Sovičky vyrobily muffiny pro ptáčky a poté společně se sluníčky šly do lesa ke krmelci dát zvířátkům potravu. Všem se nám to moc líbilo.
A jako poslední třešnička na dortu nás čekal společenský ples. Děti se naučily tanec valčík a mazurku. Zahrály si židličkovanou, vyzkoušely si dámskou a pánskou volenku a krásné dopoledne bylo zakončeno tombolou.   

Lajgotová Ivana                                         


Prosinec

V posledním měsíci kalendářního roku 2022 se přihodilo mnoho věcí. Do školky přišel Mikuláš s dobrotami. Děti byly v ten den převlečené za anděly a maminky pro ně nachystaly občerstvení z ovoce. Děti tvořily ozdoby na vánoční stromeček, které poté na něj zavěsily. Také pekly perníčky, které pak ochutnaly. S dětmi jsme se bavili o Mikulášovi, čertovi, andělovi, také o vánočních tradicích a zvycích a o Ježíškovi. Také Ježíšek přišel do školky, kde dětem nechal několik moc krásných dárečků a přitom jsme ochutnávali cukroví od maminek. Děti se učily několik známých koled a básniček s vánoční tématikou. Během celého měsíce děti plnily dané úkoly z adventního kalendáře. Na závěr měsíce jsme navštívili myslivce na jejich chatě. Měli pro nás připravený čaj, myslivecké klobouky, medaile a přednášku o lesních zvířatech. Děti dostaly kreslené tabulky od SRPŠ, které si vzaly domů.

Kristýna Lehnertová


Listopad

V listopadu jsme ve školce zažili spoustu nových věcí. Uskutečnil se lampionový průvod, kde se zúčastnilo spoustu dětí se svými rodiči. Tento měsíc jsme si povídali o lidském těle, zdraví, o naších smyslech a adventním čase. Sluníčka si s paní učitelkou nakreslily kostru lidského těla, zkoušely podle hmatu, zraku a sluchu rozpoznat předměty. Sovičky si pod lampou prohlížely rentgeny lidských kostí. Do školky přišla paní lektorka ze Zdravé pětky. Dětem vyprávěla o zdravém a nezdravém jídle a také donesla zeleninu na ochutnávku pro děti. Přišel nás navštívit tatínek od jednoho chlapečka, který se se svým pejskem věnuje Canisterapii. Děti měly přednášku co to Canisterapie je a dávaly různé příkazy pejskovi.  Během měsíce jsme s dětmi trénovaly vánoční koledy a básničky na vánoční koncert. Vánoční koncert se uskutečnil v kostele. Dětem se vystoupení povedlo a při vystupování byli všichni šikovní. Na konci měsíce jsme s dětmi tvořily ozdoby na vánoční stromeček a každá třída si ozdobila svůj stromeček. Na poslední den v měsíci přišla do školky paní fotografka na vánoční focení. 


Říjen

 V měsíci říjnu se děti v mateřské škole seznámily s tématy Les, Lesní zvířátka, Drakiáda a Hallowen. 5. října se děti z třídy Sluníček a Soviček zúčastnily Prima pokusů. Pokusy byly pro děti velmi poutavé a zábavné. Vše se připravovalo z jedlých surovin a přírodních barviv, takže bez obav se zapojily i nejmenší děti.
Podzimní a slunečné období jsme využili pro sběr nejrůznějších plodů. S kaštany si děti vyhrály nejvíce. Využili jsme je v tělesné chvilce na masáž chodidel, ve třídě děti z kaštanů stavěly nejrůznejší obrázky a tvary a poté jsme donesli kaštany lesním zvířatům do krmelce, aby je v chladných měsících netrápil hlad.
20.října se konala Drakiáda za účasti dětí a rodičů z mateřské školy a školní družiny. Počasí nám přálo. Svítilo slunce a foukal vítr, tedy ideální počasí pro pouštění draků. Dětem se Drakiáda moc líbila a myslím, že rodiče si to užili také.
Poslední říjnový týden byl ve zanmení strašidel. Dětem jsme přiblížili americký svátek Hallowen a český svátek Dušičky. 25. října proběhlo ve školce tradiční Strašidelné mecheche. Děti a učitelky měly stylové kostýmy a společně plnili nejrůznější strašidelné úkoly. Mecheche jsme zakončili diskotékou. Za splněné úkoly obdržely děti památeční diplom. Rodičům děkujeme za připravené dobroty.


Září
Na začátku dalšího nového školního roku jsme nejprve přivítali nové kamarády a pozdravili stávající kamarády. Nejen nové děti se seznamovaly s novým prostředím a okolím MŠ, ale také děti, ze kterých se stali předškoláci, si zvykaly na novou třídu. V dalším týdnu se děti seznamovaly s pravidly třídy, které jsou velmi důležité pro bezpečný a klidný chod ve školce. V následujícím týdnu proběhly třídní schůzky a hlavně nás navštívilo divadélko Ententýky a to myška Klárka a veverka Terka s pohádkou, která měla za úkol zjednodušit adaptaci dětem ve školce. V dalších dvou týdnech jsme se bavili o ovoci a zelenině. Jaké máme jednotlivé druhy, jak je pěstujeme, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu, co z nich můžeme udělat a především jsme si udělali ovocno-zeleninové smoothie, které jsme pak ochutnali. Navštívili jsme zahrádkářskou výstavu na obecním úřadě. Prováděli jsme pokusy s pomerančem, zda plave či nikoliv. Hlavně jsme získali nového kamaráda a to plyšového sokola Pepíka, se kterým předškoláci budou tento školní rok plnit nejrůznější pohybové aktivity a některé netradiční aktivity. Na začátek měly děti projít dráhu, strefit se do obruče a sestavit obrázek z kaštanů. V posledním týdnu v září jsme jeli s předškolními dětmi na Adaptační program na Bílou. Kde jsme zažili nová dobrodružství a to procházku do obory na zvířátka, noční procházku, spaní bez rodičů, horolezeckou stěnu a další. Moc jsme si tento pobyt všichni užili. Měsíc září byl pro děti velmi pestrý. Naučily se nové básničky, písničky a po výtvarné stránce to bylo také velmi bohaté. Oslavili jsme několik narozenin a svátků.

Kristýna Lehnertová


Červen

Závěr školního roku v mateřské škole byl nabitý programem, výlety a vystoupením. Na Den dětí si paní učitelky připravily zábavné dopoledne na hřišti mateřské školy. Děti soutěžily

v celosvětových disciplínách a odměnou jim byl diplom a ,,něco na zub“. Předškolní třída Sovičky se navíc vydala 2. června místní autobusovou dopravou do Frýdku-Místku na kopečkovou zmrzlinu.

Den obce Bruzovic připadl na 11. června.  Děti z mateřské školy měly připravené vystoupení. Třída Sluníčka a Sovičky společně přednesla básně a zpívala písně. Poté následovala samostatná taneční vystoupení každé třídy mateřské školy. Všechny děti to zvládly na jedničku a bylo se na co dívat.

V měsíci červnu děti z mateřské školy navštívilo divadlo a shlédly vystoupení s dravci-sokolnictví. V posledním červnovém týdnu se děti z mateřské školy Sluníčka a Sovičky vydaly na dopolední výlet na dopravní hřiště v Nošovicích. Děti se zábavnou formou učily zvládat běžné dopravní situace.

30.června se konalo pasování předškoláků ze třídy Sovičky. Zúčastnili se rodiče dětí, paní ředitelka Mgr. Jana Krátká, starosta obce Bruzovic Pavel Neděla, paní učitelky ze školky a nesměly chybět děti ze třídy Sluníčko. Děti měly připravené vystoupení na rozloučení se školkou a kamarády. Pan starosta pasoval na budoucí školáky, předával šerpy a dárky. Děti si uvědomily, že jim končí školka a začíná něco úplně nového a nepoznaného ve škole.

Nikol Zajitzová, učitelka MŠ


Květen

V prvním týdnu předškoláci navštívili knihovnu v Místku. Děti si zde mohly prohlédnout různé dětské knihy, odpočinout si na matraci a také poslechnout pohádku o Budulínkovi, do které se zapojily pomocí hudebních nástrojů. Celá školka se šla podívat na výstavu na Obecní úřad Bruzovice. Dále nás navštívilo divadlo Beruška. Představili svoji pohádku o třídění odpadu. V květnu také proběhl zápis nových dětí do MŠ. Společně jsme oslavili několik svátků nebo narozenin. Dále nás v tomto měsíci čekala společně s předškoláky a 1. a 2. třídou pohádková přednáška o první pomoci, kterou představili dva profesionálové ze zdravotnické záchranářské služby. Na obecním úřadě proběhlo vítání občánků. Při této příležitosti některé děti vystoupily s několika básničkami a písničkou. Konec měsíce byl ve znamení focení a také adaptačního programu pro předškoláky v 1. třídě. Předškoláci se mohli podívat, jak to jde dětem při čtení, zapojili se do poznávání písmen nebo si vypracovaly pracovní list, který jim nachystala paní učitelka ze školy. V tomto měsíci si děti s paní učitelkami povídali o rodině, kde bydlí, o denním režimu a také o životě v trávě. Děti se naučily ke každému tématu písničku a básničku. Měly také širokou škálu výtvarných nebo pracovních činností. Nechyběla různorodá pohybová aktivita a také si vyzkoušely pracovat s lupou a pozorovat hmyz. Dále se děti připravovaly na vystoupení ke Dni obce Bruzovice. Domnívám se, že tento měsíc byl hodně pestrý, zábavný a také naučný.

Kristýna Lehnertová


DUBEN

 V měsíci dubnu se toho mnoho odehrálo. Byl to významný měsíc pro předškoláky a měsíc plný her a zábavy, ale také práce. Měsíc duben začal u nás ve školce poznáváním domácích zvířat a jejich mláďat. Tohle téma se dětem moc líbilo. Učily se, jak se staráme o domácí zvířata, co nám dávají a jak se říká jejich mláďatům.
11.4. 2022 se uskutečnily velikonoční dílničky s rodiči. Děti společně se svými rodiči tvořily přáníčka, zdobily vajíčka, vykrajovaly velikonoční dekorace, vytvořily kuřátko a zajíčka. Paní učitelky připravily občerstvení a děti ve školce upekly perníčky. Všichni zúčastnění si dílny moc užili a v příštím roce se určitě objeví další.
12.4. 2022 proběhl na Základní škole v Bruzovicích zápis do 1. třídy. Budoucím školákům ze třídy Soviček přejeme hodně úspěchu v nadcházejícím školním roce. Ať je vstup do 1. třídy s úsměvem!

Předposlední dubnový týden byl ve znamení ekologie a oslav dne Země. Děti se učily třídit odpady a zúčastnily se úklidu obce Bruzovic, který se konal pro děti ze školky dne 20. 4. 2022.

V posledním týdnu létaly ve školce hromy a blesky a dařilo se čarování. 29. 4. 2022 se konal v dopoledních hodinách čarodějnický rej. Děti přišly v kostýmech čarodějek, čarodějů a dalších kouzelných strašidel. Děti se zúčastnily soutěží a čarodějnického tance. Rodiče připravili dětem kouzelné občerstvení. Budeme se těšit na další společné akce!


Březen

Za námi už je třetí měsíc v novém roce 2022. Na začátku měsíce jsme si povídali o barvách a tvarech. Děti chodily do školky, každý den v jiné barvě. Sluníčka s paní učitelkou si udělaly pokus v podobě zelené sopky. Předškoláci si zase udělali pokus s vodou a mlékem a malovali prstem do mouky.  Následovalo povídání o zahrádce, jarních květinách a probouzení přírody ze zimního spánku. Sovičky hledaly ve skupinkách kamínky venku na školní zahradě. Kreslili jsme kytičky, zasadili trávu, ozdobili keř před školkou velikonočními vajíčky. V březnu proběhlo ve školce jarní focení pro děti.

  Ve třetím týdnu byly jarní prázdniny, do školky docházelo málo dětí. Děti donesly do školky svou oblíbenou knížku a každý den se vybrala jedna knížka, která se přečetla. Čtvrtý týden byl ve znamení vody. Věnovali jsme se vodě a připomenuli si, kde všude vodu v přírodě můžeme najít a jak je pro nás důležitá. Předškoláci si udělali závody kačenek ve vodě. A když už se nám blížil konec měsíce, připomněli jsme si první jarní den. Předškoláci vyrobili Morénu, kterou společně sluníčka a sovičky odnesly k řece, kde paní učitelky zapálily a hodily Morénu do řeky. Rozloučili jsme se zimou a budeme se těšit na krásné sluneční dny. 


Únor

Na začátku měsíce jsme se ocitli v pohádkové říši, kterou nás prováděly tradiční pohádky, jako například O koblížkovi. Děti si tuto pohádku navzájem zahrály pomocí masek a taky si k této pohádce upekly koblížky.

Potom nás čekalo téma povolání, na které navázaly řemesla. Děti si vyzkoušely mnoho profesí a každému byla bližší nějaká jiná. Dozvěděli jsme se, jakou práci dělají rodiče a co by chtěly dělat děti, až budou velké. Jako hlavní hřeb týdne bylo pečení pizzy, na které si všichni moc pochutnali.

Tento měsíční integrovaný blok s názvem Masopustní veselí karnevalem vrcholí, jsme nemohli ukončit ničím jiným, než karnevalem. Celý týden jsme si povídali o masopustní tradici. Děti upekly masopustní koblížky a šátečky, které se jim opravdu povedly. V pátek nás čekal karneval, na kterém se sešly ty nejrůznější kostýmy. Karneval jsme zahájili přehlídkou masek, po které začaly soutěže. Završením karnevalu byla diskotéka. Po diskotéce jsme se občerstvili všemi možnými dobrůtkami, které nám donesli rodiče. Nakonec jsme se byli vyfotit ve fotokoutku a děti byly odměněny za krásné masky a úspěchy v soutěžích a tančení.


Leden

V novém roce jsme se naštěstí všichni sešli ve zdraví a také s mnoha dojmy z Vánoc.  V prvním týdnu jsme se bavili, co dětem přinesl Ježíšek, co dělaly na Silvestra a kdo to byli Tři králové. V druhém týdnu jsme se bavili o zimě. Jak se v zimě oblékáme, jaké je v této době počasí a také jsme si vyzkoušeli pokusy se sněhem, jako například sledování sněhových vloček lupou nebo co se stane se sněhem naplněným ve skleničce při pokojové teplotě. V dalším týdnu jsme se bavili o ptáčcích v zimě. Jednak rozpoznat ptáčky, kteří zůstávají po dobu zimy nebo odlétají do teplých krajin, ale také která zvířata v zimě spí. Udělali jsme s dětmi ptačí muffiny, které jsme zanesli do krmítka u školy. Poslední týden v lednu nesl téma zimních sportů. Hned na začátku týdne měly děti možnost shlédnout v kopuli film o oceánu, příběh dvou ryb a dýchání oceánu. Závěr týdne se nesl v duchu zimních olympijských her, kde na děti čekaly sporty jako biatlon, hokej, lyžování a bobování. Děti olympijské hry moc bavily a nakonec dostaly zasloužený diplom. V každém týdnu se děti naučily krásné písničky a básničky, ale také měly bohatou výtvarnou a pracovní činnost. Děti zažily i další širokou nabídku činností, jako třeba stavění Tři králů z pet víček, počítání knoflíků na sněhulákovi, v týmech krmily ptáčky do zobáčku pomocí pinzety a mnoho dalšího. Domnívám se, že tento měsíc byl velmi bohatý a pestrý a hlavně se vydařil.

Kristýna Lehnertová


PROSINEC

Prosinec je především pro děti nejkrásnějším měsícem v roce. Je plný očekávání vytoužených přání, zdobením stromečku, pečením cukroví a ani ve školce tomu nebylo jinak. Začátkem měsíce se děti obávaly příchodu čerta. Osobně bohužel nedorazil, ale 6. prosince nechal Mikuláš s andělem a čertem nadílku za dveřmi školky i spolu s dopisem. V něm byly dětem vypsány výtky, co je třeba zlepšit a nechyběly pochvaly za hezké chování a snahu. S předvánočním časem bylo spojeno i pečení perníčků v kroužku s předškoláky.

V každé třídě si děti nazdobily společně s učitelkami stromečky. Mnoho ozdob děti samy vyrobily společně s vánočním přáním. Děti se učily vánočním zvykům, tradicím, kdo byl Ježíšek a jeho rodiče, co najdou v Betlémě, co děláme na Štědrý den a jak se máme chovat u svátečního stolu. 17. prosince nadělil Ježíšek dárečky do třídy Sluníčka a do třídy Sovičky. Děti měly velkou radost z nových hraček. 22. 12. šly děti tradičně k Myslivecké chatě. Od maminek dostaly  nabalené cukroví a čekal je tam teplý čaj.

Kvůli nemoci Covid-19 se spoustu akcí muselo přizpůsobit situaci. Druhý týden v prosinci se mnoho dětí a zaměstnanců ocitlo v karanténě, ale předvánoční čas jsme se dětem snažili udělat co nejhezčí. V pořádku jsme se znovu sešli a do nového roku přeje MŠ Bruzovice mnoho zdraví, klidnou mysl a pohodové chvíle doma i ve školce.

Nikol Zajitzová


LISTOPAD

V listopadu jsme ve školce zažili spoustu nových věcí. Uskutečnil se lampionový průvod, kde se zúčastnilo spoustu dětí se svými rodiči. Na oslavu Sv. Martina jsme se vydali na koně k Nedělům. Děti přinesly pro koně mrkvičku a jablíčka. Společně je nakrmily a nakonec se na koníčkovi projely. Tento měsíc jsme si povídali o lidském těle, zdraví, o naších smyslech a adventním čase. Sluníčka si s paní učitelkou nakreslily kostru lidského těla, zkoušely podle hmatu, zraku a sluchu rozpoznat předměty. Předškoláci ochutnávali jídlo a rozpoznávali chutě (sladké, slané..). Třída sovičky v listopadu využívala při vzdělávání šachy.  Během měsíce jsme s dětmi trénovali vánoční koledy a básničky na vánoční koncert. Z důvodu nepříznivé situace ohledně Covid-19 , byl koncert zrušen. Paní učitelky ze školy a školky natočily vystoupení dětí v kostele, odkaz na video bylo rodičům posláno. Na konci měsíce jsme s dětmi tvořily ozdoby na vánoční stromeček.


ŘÍJEN

Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hodně studený.

My ve školce jsme toto období proleželi. Každý z nás se musel poprat s pěkně velkým bacilem a tento souboj trval téměř u všech minimálně dva týdny. No a ti, co zrovna byli zdraví, si užívali krásné babí léto plné her a zábavy na školní zahradě.

K tématu Roční období – podzim jsme se byli podívat na zahrádkářskou výstavu na obec, kde byly vystaveny naše tvorby z měsíce září. Za odměnu jsme si odnesli jablíčko. Když jsme si povídali o tom, co roste v lese, šli jsme na procházku, kde jsme se snažili pojmenovat různé rostliny a jejich plody. Na zahradě jsme sbírali kaštany, které jsme pak odnesli zvířátkům do krmelce. Byli jsme také sbírat listy, které jsme pak nabarvili a obtiskovali na trička, které jsme si donesli z domů. Také jsme si vytvořili věnce a misky z přírodnin, toto téma pro nás bylo opravdu zábavné. Třetí říjnový týden nás navštívil pán, který vede šachy a pohádkovou formou nás seznámil se všemi figurkami a cílem hry. Děti tento výklad velmi zaujal a je možné, že až se tento kroužek šachů zrealizuje u nás ve školce, tak se přihlásí. Tento týden byla i drakiáda pro školu a školku s rodiči, kterou vedla paní vychovatelka Lenka. Počasí vyšlo, takže draci létali a my si tak užili skvělou zábavu. Závěrem tohoto měsíce bylo strašidelné mecheche, které bylo zorganizováno k příležitosti dušiček a halloweenu. Nejenom školka, ale i prostory školy se proměnily v strašidelný hrad, který obklopovali duchové, vyřezané svítící dýně a pavučiny. Děti přišly ráno v úžasných kostýmech plné energie na všechny soutěže a hry, které je čekaly. Za odměnu si domů odnesli diplom a pohár plný různých strašidelných pamlsků.

Už se nemůžeme dočkat další společné akce.

 Jalůvková Lea


Září

Na začátku nového školního roku jsme nejprve přivítali nové kamarády a pozdravili stávající kamarády. Nejen nové děti se seznamovaly s novým prostředím a okolím MŠ, ale také děti, ze kterých se stali předškoláci, si zvykaly na novou třídu. Děti se také seznámily s personálem. V prvním týdnu si děti ze třídy Sovičky upekly sušenky, se kterými se rozdělily s dětmi ve třídě Sluníčko. V dalším týdnu se děti seznamovaly s pravidly třídy, které jsou velmi důležité pro bezpečné a klidné dění v MŠ. A v tomto týdnu proběhlo také adaptační odpoledne s rodiči a dětmi a některé děti z předškolní třídy Sovičky spaly ve škole. V dalších dvou týdnech jsme se bavili o ovoci a zelenině. Jaké máme jednotlivé druhy, jak je pěstujeme, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu, co z nich můžeme udělat a především jsme si udělali ovocné smoothie, které jsme pak ochutnali. V posledním týdnu tohoto měsíce jsme jeli s dětmi do Planetária v Ostravě na pohádku Červená Karkulka a babiččin dalekohled. Dozvěděli jsme se něco o planetách, hvězdách, sluníčku, měsíci a jak bychom se měli chovat k naší planetě Zemi. Tento měsíc byl pro děti různorodý, naučily se nové básně a písně a i po stránce výtvarné to bylo velmi pestré. Velmi mě překvapilo, jak si děti především ze třídy Sluníčko rychle zvykly na odloučení od svých rodičů.

Kristýna Lehnertová


Červen

Ani jsme se nenadáli a začal nám poslední školní měsíc. Na začátku června jsme si s dětmi povídali o tom, jak dělíme kalendářní rok a opakovali si roční období, měsíce, dny v týdnu a procvičili si, jak rozdělujeme den.  V prvním červnovém týdnu jsme také oslavili den dětí, kdy jsme si společně se třídou Sluníčko navzájem představili a předvedli své masky, zahráli hry a nakonec se pustili do plnění nejrůznějších úkolů na hřišti školy. Na konci tohoto dne plného her a legrace na nás na všechny čekala sladká odměna. V dalším týdnu jsme se pak seznámili s dopravními prostředky a s pravidly bezpečnosti při pohybu na silnici. Seznámili jsme se s čísly integrovaného záchranného systému a dověděli se více o dopravních značkách, které můžeme zahlédnout během pohybu po komunikacích. V dalším týdnu jsme se věnovali dovednostem, které by měl umět každý předškolák a opakovali si například barvy, geometrické tvary, procvičili své smyslové vnímání, prostorové představy a jazykové dovednosti. Závěrem měsíce došlo na velkou událost, kdy byly všechny předškolní děti panem starostou Pavlem Nedělou pasováni na školáky. Nastalo velké loučení s paní učitelkou, ostatními kamarády a celou školkou a poté už se děti s velkým úsměvem rozutekly do všech stran, pořádně si užít prázdniny! Všem novým školákům přejeme, ať se jim ve škole moc líbí a daří a s ostatními dětmi se těšíme opět na shledanou v měsíci září.

Leona Lluch Pavliková


Duben

 

Na počátku jara ještě stále probíhala distanční výuka. Tudíž každý týden byly dětem posílány úkoly na dané téma. V prvním týdnu bylo téma - domácí zvířátka. Děti si zopakovaly, jak se jmenují jednotlivá mláďata zvířat nebo si složily z papíru pejska nebo kočičku, naučily se básničku a také se mohly naučit krásnou písničku „Krávy, krávy“.
Další týden se děti vypravily do vesmíru. Mohly si vyrobit meteority a asteroidy z alobalu a kamínků, papírový dalekohled, nebe s hvězdami nebo různé planety.
Tento týden také došlo k částečnému otevření školky pro předškoláky a pro děti rodičů vybraných profesí. Třetí týden se děti dozvěděly něco o třídění odpadů, a co naší planetě škodí a jak bychom se měli správně k naší planetě Zemi chovat.
V závěru měsíce jsme si s dětmi povídali o tradicích stavění a kacení májky a o pálení čarodějnic. Také jsme si s dětmi povídali o léčivých bylinkách. Děti si nasbíraly větvičky, ze kterých si vytvořily košťata. Dále se v tomto týdnu naučily čarodějnický tanec. Poslední aprílový den byl na programu „Čarodějnický rej“. Děti přišly do školky v převleku za čarodějnice nebo čaroděje, přinesly pohoštění a byla pro ně nachystaná hudba a soutěže jako například běh na koštěti, házení koštětem, skákání v pytli a mnoho dalších. Pak jsme si vyzkoušeli vaření lektvarů (experimenty s mícháním barev, přiměli jsme sopku chrlit lávu, namalovali jsme obrázek bez použití štětce, nafoukli jsme balónek bez vzduchu a vyčarovali jsme pomocí bonbonů krásný obrázek).

 

Kristýna Lehnertová


Březen
V měsíci březnu jsme si nejprve všichni užili volných dnů jarních prázdnin. Protože poté se naše školka (stejně jako všechny ostatní školky) z nařízení vlády musela uzavřít, začali jsme s distanční výukou a všechny úkoly a aktivity byly dětem každý týden posílány, aby si je mohly plnit doma. V prvním týdnu jsme měli téma: „Jaro ťuká na vrátka“, kdy jsme se seznámili s typickými znaky jara a jak poznáme, že už brzo nastane jaro, na což navázal další týden: „Příroda se probouzí“. V tomto týdnu jsme si povídali o probouzející se přírodě a o všem, co se na jaře kolem nás děje. Připomenuli jsme si znaky jednotlivých ročních období a seznámili se s pohádkou: „První sněženka“. Také jsme si opakovali stěhovavé ptáky, kteří se k nám na jaře vrací a hlavičky si procvičili pomocí jarních hádanek. Ve třetím týdnu: „Voda v jarní přírodě“ jsme se věnovali vodě a připomenuli si, kde všude vodu v přírodě můžeme najít a jak je pro nás důležitá. Seznámili jsme se s pohádkou: „O jarním sluníčku“ a zamýšleli se nad rozdílnosti počasí a proč tomu tak je. V tomto týdnu jsme si vyzkoušeli několik pokusů a rozvinuli si tak své logické myšlení. Také jsme si nezapomněli připomenout, že březen je měsíc knihy. Poslední březnový týden už byl celý věnován přípravám na blížící se velikonoční svátky. Dozvěděli jsme se, co jednotlivé dny „svatého týdne“ znamenají, jak se slaví a jak se jim říká. Zdobili jsme vajíčka a těšili se na pomlázku.

Během distanční výuky jsme se také seznámili s březnovými pranostikami, sadili si své rostlinky, starali se o ně a pozorovali, jak rostou, každý týden se učili novou básničku, zazpívali si s rodiči nebo sourozenci písničku nebo si procvičili tělíčka za pomocí hudebně pohybových aktivit. Věnovali jsme se výtvarným aktivitám a někdy si i krásně zacvičili, třeba podle vhodného videa. Protože jsme předškoláci, nezapomínali jsme ani na procvičení grafomotoriky a pečlivě plnili pracovní listy, které jsme potom (s pomocí rodičů) posílali paní učitelce k nahlédnutí. Měsíc březen byl rozhodně jiný a v mnoha ohledech odlišný od ostatních měsíců.

Leona Lluch Pavliková


Únor
Máme za sebou už šestý měsíc ve školním roce 2020/2021 . V tomto měsíci jsme si
povídali o pohádkách a povolání. S dětmi jsme si uspořádaly Královský bál.
Holčičky přišly v šatech a chlapci v košili. Ve školce jsme měli i
Karneval. Děti měly zajímavé kostýmy. Hrálo se spoustu her a tancovalo.
Poslední dva únorové týdny se zaměřily na tradiční řemesla a povolání. Děti si
vyzkoušely lézt po žebříku jako Kominík, zahrály si na Kadeřnici a Holiče,
vyzkoušely si provléct niť jehlou a mnoho dalších aktivit zaměřených na toto
téma. Měsíc únor hodnotím kladně. Děti se zapojovaly do aktivit, naučily se
nové básničky a písničky, malovaly a vytvářely.

Adéla Chudjaková


Leden
V novém roce jsme se všichni sešli ve zdraví a plní dojmů z Vánočních svátků. Děti nám vyprávěly o tom, jak se měly, co jim přinesl Ježíšek, a kdo z nich viděl ohňostroj. Toto povídání jsme zakončili svátkem tří králů. Druhý týden v lednu byl na téma zima. Měli jsme velké štěstí, napadl i sníh, takže jsme k tomuto tématu mohli dělat spoustu zajímavých činností, jako třeba, kreslit do sněhu barevnou vodou, vyrábět ozdoby na stromečky z ledu, stavět sněhuláka apod. Třetí týden se nesl ve znamení -  zimní sporty, které byly završeny zimní olympiádou. Sníh přetrval, a my si s dětmi mohly nadále užívat sněhu, bobováním, koulováním, andělíčky a stavěním různých sněhových soch. Poslední týden jsme ukončili tématem ptáčci v zimě. Děti,  společně s námi, vyrobily krmení pro ptáčky, které jsme pak pověsily na stromy v okolí MŠ. Jako každý měsíc jsme se naučili spoustu nových písniček, básniček, her, vyrobili jsme a spoustu obrázků. Tento měsíc byl sice dlouhý, ale o to víc jsme si ho opravdu užili.

Lea Jalůvková


Prosinec
V posledním měsíci kalendářního roku 2020 se přihodilo spoustu věcí. Do školky přišel Mikuláš s čertem a za dveřmi nechali dopis a balíčky s dobrotami, ale také i uhlí. Děti tvořily ozdoby na vánoční stromeček, které poté na něj zavěsily. V průběhu měsíce došlo k vánočnímu focení, kdy nás vyfotila maminka dvou chlapců. Dokonce pekly perníčky a cukroví, které pak ochutnaly. V ranním kruhu se děti dozvěděly něco o vánočních tradicích a zvycích, kdy si samy vyzkoušely hod střevíčkem a nebo se dívaly na pouštění lodiček. V prosinci jsme měli bohatou výtvarnou činnost. Kreslily čerta, vyráběly andělskou nebo čertovskou čelenku, psaly dopis Ježíškovi a také udělaly vánoční přáníčka, která si vzaly domů. Děti se učily několik známých koled a básniček s vánoční tématikou. Během celého měsíce děti plnily dané úkoly z adventního kalendáře a nakonec přišel Ježíšek, který nám ve školce nechal několik krásných dárků. Na závěr si děti hrály s novými hračkami, u toho degustovaly cukroví, které přinesly a poslouchaly a zpívaly koledy a popřáli jsme si krásné svátky. Z mého pohledu hodnotím tento měsíc jako velmi pestrý a kreativní.

Kristýna Lehnertová


Listopad
Za námi je už i třetí měsíc školního roku 2020-2021, který jsme všichni úspěšně zvládli a stejně jako předchozí měsíce, i v měsíci listopadu se děti seznámily s mnoha zajímavými informacemi. Děti ze třídy Sluníčko se v prvním listopadovém týdnu nejprve seznamovaly s lidským tělem, s jeho částmi a s tím, jak naše tělo funguje, v dalším týdnu se blíže seznámily s lidskými smysly a tím, k čemu jednotlivé smysly používáme, ve třetím týdnu se pak dověděly, jak se o své tělo správně starat, aby zůstalo zdravé, seznámily se proto se zásadami správné výživy a bezpečného chování v nejrůznějších situacích doma i venku v přírodě. V posledním týdnu se děti postupně začaly seznamovat s nadcházejícím obdobím adventu a pomaličku mohly začít s velkým těšením se na přicházející čas vánoční. Děti ze třídy Sovičky si v prvním listopadovém týdnu povídaly o zvířátkách žijících v naších lesích, poté jsme se věnovali tématu ročních období a změnách v přírodě i v počasí během celého roku, následně jsme se také seznámili s našim tělem, s jeho jednotlivými částmi, orgány i tím, jak lidské tělo funguje a v posledním listopadovém týdnu jsme se dotkli tématu stěhovavých ptáku a dověděli se, kteří ptáci na zimu odlétají do teplých krajin. Děti se dověděly spoustu nových a zajímavých informací, nejrůznější témata prozkoumávaly také pomocí pohybových her, výtvarných a hudebních činností, naučily se několik nových básniček, zazpívaly si tematicky laděné písničky a vyzkoušely si, jak k prozkoumávání světa můžeme využít všechny naše smysly. Měsíc listopad hodnotím velice kladně.

 Bc. Leona Lluch Pavliková


Říjen
Máme za sebou druhý měsíc ve školním roce 2020-2021. V prvních dvou týdnech jsme si povídali o lese a lesních zvířátkách. S dětmi jsme byli odnést do krmelce nasbírané kaštany a žaludy. Ve třetím týdnu jsme si povídali o počasí a kdy je vhodné pouštět venku draky. Děti s rodiči vyrobili papírové draky, které jsme si na konci týdne ukázali. Na konci měsíce jsme si povídali o strašidlech, dušičkách, čeho se dětí bojí. Uspořádali jsme strašidelné mecheche, kde děti přišly v kostýmech. Byla pro děti připravená zábava. Dlabání dýně, módní přehlídka kostýmů, plnění úkolů, tancování na hudbu. Tento měsíc hodnotím kladně.
Děti se zapojovaly do činnosti, výtvarně tvořily, respektovaly pravidla ve třídě, naučily se recitovat básničky před ostatními.


Září
Máme za sebou první měsíc ve školním roce 2020 -2021. V tomto měsíci jsme přivítali nové kamarády v naší mateřské škole, ale taky stávající kamarády z minulých let. První dva týdny jsme se zaměřili především na adaptaci nových dětí, seznámení se s prostory a okolím MŠ, ale taky s personálem MŠ a ZŠ. Mezi tím si děti, které již MŠ navštěvovaly, upevňovaly vztahy se svými kamarády a vytvářely si i nová přátelství. Třetí týden se děti seznámily s pravidly třídy, které umožní bezpečný a pohodový chod ve školce. Poslední dva týdny v měsíci září jsme si povídali o ovoci a zelenině. Kdy děti měly možnost si ovoce a zeleninu prohlídnout na zahradách, ochutnat je, ale i osahat. Tento měsíc hodnotíme kladně. Děti se velmi rychle zvládly odloučit od rodičů, osamostatnit se, vytvořit si nová přátelství, respektovat pravidla třídy, výtvarně tvořit, naučit se nové písničky a básničky a nasbírat spoustu dalších zážitků a zkušeností.

Lea Jalůvková

 

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024
Zápis do ZŠ 13. 4. 2023
Zápis do MŠ 10. 5. 2023

Programy, do kterých je škola zapojená
Projekt: Inkluze III v ZŠ Bruzovice
reg.číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020762

Doučování z Národního plánu podpory návratu do škol

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Mgr. Bernatíková Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2022 / 2023.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  500 Kč
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2023 / 2024
Provoz ŠD :
 • 06:00 - 16:30 Vychovatelka:Lenka Ignasová, Martina Nytrová

Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Provoz v MŠ je přes Velikonoční prázdniny 6.4.2023 PŘERUŠEN.

Provoz MŠ 30.6.2023 bude do 12.00 hod.

Provoz Mš bude přes hlavní prázdniny od 3.7. do 14.7. 2023 7.00 - 15.00 hod.

Provoz ŠD 30.6.2023 bude do 12.00 hod.

Provoz ŠD bude přes hlavní prázdniny PŘERUŠEN

Vedoucí učitelka:Ing. Kristýna Lehnertová
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová, Ivana Lajgotová
Asistentky pedagoga:Bc. Alena Ryšavá
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek
ve školním roce 2022 / 2023
 • 23.1. a 24.1.2023  MŠ individuální konzultace
 • 24.01.2023  15:30 ZŠ
 • 25.04.2023  15:30 ZŠ
 • 20.06.2023  15:30 TS pro budoucí prvňáčky, pro budoucí děti MŠ
 • 22.11.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 15.09.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.