Základní škola a Mateřská škola Bruzovice
Bruzovice 212
739 36 Sedliště

IČ: 48772569
č.ú.: 232635355/5500
(na tento účet zasílat platby za úplatu v MŠ a ŠD
s VS datem narození dítěte)

 
Základní škola
tel: 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: skola@bruzovice.cz
Ředitelka školy Mgr. Jana Krátká 
  kratka44@seznam.cz
   
Účetní Ludmila Mikulová
  558 653 146
  li.mikulova@seznam.cz
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Bernatíková
  bernatikova.katka@gmail.com
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Šebestová
  katerina.sebestova@centrum.cz
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Jana Krátká 
  kratka44@seznam.cz
   
Učitelka ZŠ Kristýna Kopřivová
   
Školnice Ivana Valečková
Uklízečka Alice Ondruchová
Mateřská škola
tel: 558 653 146, 725 942 175
fax: 558 653 146
e-mail: ms.bruzovice@gmail.com
Sluníčka 739 138 277
Sovičky 739 138 808
Vedoucí mateřské školy Ing. Kristýna Lehnertová
Učitelka MŠ Adéla Chudjaková
Učitelka MŠ Nikola Zajitzová 
Učitelka MŠ Ivana Lajgotová
AP Bc. Alena Ryšavá
Školní družina
tel: 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: skola@bruzovice.cz
Vychovatelka ŠD Lenka Ignasová
  Martina Nytrová
Školní jídelna
tel: 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Kuchyň 734 776 960
Vedoucí školní jídelny Marcela Kunčická
Kuchařka  Marcela Kunčická
Pomocná kuchařka  Hana Kopřivová

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024
Zápis do ZŠ 13. 4. 2023
Zápis do MŠ 10. 5. 2023

Programy, do kterých je škola zapojená
Projekt: Inkluze III v ZŠ Bruzovice
reg.číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020762

Doučování z Národního plánu podpory návratu do škol

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Mgr. Bernatíková Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2022 / 2023.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  500 Kč
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2023 / 2024
Provoz ŠD :
 • 06:00 - 16:30 Vychovatelka:Lenka Ignasová, Martina Nytrová

Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Provoz v MŠ je přes Velikonoční prázdniny 6.4.2023 PŘERUŠEN.

Provoz MŠ 30.6.2023 bude do 12.00 hod.

Provoz Mš bude přes hlavní prázdniny od 3.7. do 14.7. 2023 7.00 - 15.00 hod.

Provoz ŠD 30.6.2023 bude do 12.00 hod.

Provoz ŠD bude přes hlavní prázdniny PŘERUŠEN

Vedoucí učitelka:Ing. Kristýna Lehnertová
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová, Ivana Lajgotová
Asistentky pedagoga:Bc. Alena Ryšavá
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek
ve školním roce 2022 / 2023
 • 23.1. a 24.1.2023  MŠ individuální konzultace
 • 24.01.2023  15:30 ZŠ
 • 25.04.2023  15:30 ZŠ
 • 20.06.2023  15:30 TS pro budoucí prvňáčky, pro budoucí děti MŠ
 • 22.11.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 15.09.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.