Základní škola a Mateřská škola Bruzovice
Bruzovice 212
739 36 Sedliště

IČ: 48772569
č.ú.: 232635355/5500
(na tento účet zasílat platby za úplatu v MŠ a ŠD
s VS datem narození dítěte)

 
Základní škola
tel: 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: skola@bruzovice.cz
Ředitelka školy Mgr. Jana Krátká 
  kratka44@seznam.cz
Datová schránka: 85d6d2d4
   
Účetní Ludmila Mikulová
  558 653 146
  li.mikulova@seznam.cz
   
  bernatikova.katka@gmail.com
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Šebestová
  katerina.sebestova@centrum.cz
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Lenka Hurtová
  lenkahurtova@post.cz
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Jana Krátká 
  kratka44@seznam.cz
   
Učitelka ZŠ Mgr. Dagmar Raabová
   
AP Petra Lecová
Školnice Ivana Valečková
Uklízečka Alice Ondruchová
Mateřská škola
tel: 558 653 146, 725 942 175
fax: 558 653 146
e-mail: ms.bruzovice@gmail.com
Sluníčka 739 138 277
Sovičky 739 138 808
Vedoucí mateřské školy Ing. Kristýna Lehnertová
  Bc. Lea Jalůvková - Rodičovská dovolená
Učitelka MŠ Adéla Chudjaková
Učitelka MŠ Nikola Zajitzová 
Učitelka MŠ Ivana Lajgotová
Michaela Cidlíková
Školní družina
tel: 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: skola@bruzovice.cz
Vychovatelka ŠD Lenka Ignasová
  Martina Nytrová
Školní jídelna
tel: 793 918 174, 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Kuchyň 734 776 960
Vedoucí školní jídelny Marcela Kunčická
Kuchařka  Marcela Kunčická
Pomocná kuchařka  Hana Kopřivová

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
Programy, do kterých je škola zapojená
Operační program JAK
Prioritní osa 2 - ČV: 02_22_002

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Hurtová Lenka úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2023 / 2024.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  500 Kč
Výsledky zápisu do ZŠ:

Zápis do MŠ : 14.5.2024
10:00-12:00, 13:00-15:30 hodin
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2024 / 2025
Provoz ŠD :
 • Po - Pá 06:00 - 16:30

 • 28.6.2024 do 12.00 hod.

 • Zimní prázdniny:
  Provoz ŠD a MŠ bude během zimních prázdnin přerušen.

 • Nástup dětí do MŠ 2.1.2024.
  Nástup žáků do ZŠ a ŠD 3.1.2024.

 • Hlavní prázdniny
  1.7.2024 až 12.7.2024 od 6:00 - 16:00 hod.
Vychovatelka:Lenka Ignasová, Martina Nytrová

Provoz MŠ :

 • Po - Pá 6:00 - 16:30

 • 28.6.2024 do 12.00 hod.

 • Zimní prázdniny:
  Provoz ŠD a MŠ bude během zimních prázdnin přerušen.

 • Nástup dětí do MŠ 2.1.2024.
  Nástup žáků do ZŠ a ŠD 3.1.2024.

 • Hlavní prázdniny
  1.7.2024 až 12.7.2024 od 6:00 - 16:00 hod.
 • Vedoucí učitelka: Ing. Kristýna Lehnertová
  Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová, Ivana Lajgotová
  Školní asistentka: Michaela Cidlíková

Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek
ve školním roce 2022 / 2023
 • 22.1. a 23.01.2024  Individuální konzultace MŠ
 • 23.01.2024  15:30 ZŠ
 • 23.04.2024  15:30
 • 18.06.2024  15:30 ZŠ pro budoucí ZZ
 • 18.06.2024  16:00 MŠ pro budoucí ZZ
 • 12.9.2023  15:30 ZŠ
 • 12.9.2023  16:00 MŠ
 • 21.11.2023  15:30 ZŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 15:00 - 16:00 hod
úterý 07:00 - 08:00 hod
Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.