Základní škola a Mateřská škola Bruzovice
Bruzovice 212
739 36 Sedliště

IČ: 48772569
č.ú.: 232635355/5500

 
Základní škola
tel: 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: skola@bruzovice.cz
Ředitelka školy Mgr. Jana Krátká 
  kratka44@seznam.cz
   
Účetní Ludmila Mikulová
  558 653 146
  li.mikulova@seznam.cz
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Bernatíková
  bernatikova.katka@gmail.com
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Šebestová
  katerina.sebestova@centrum.cz
   
Třídní učitelka ZŠ Mgr. Jana Krátká 
  kratka44@seznam.cz
   
Učitelka ZŠ Kristýna Kopřivová
   
Školnice Ivana Valečková
Uklízečka Alice Ondruchová
Mateřská škola
tel: 558 653 146, 725 942 175
fax: 558 653 146
e-mail: ms.bruzovice@gmail.com
Vedoucí mateřské školy Bc. Lea Jalůvková
Třídní učitelka předškoláků, Učitelka MŠ Ing. Kristýna Lehnertová
Učitelka MŠ Adéla Chudjaková
Učitelka MŠ Nikola Zajitzová 
AP Martina Nytrová
ŠA Ivana Lajgotová
Školní družina
tel: 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: skola@bruzovice.cz
Vychovatelka ŠD Lenka Ignasová
  Ivana Lajgotová
Školní jídelna
tel: 558 653 146
fax: 558 653 146
e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Vedoucí školní jídelny Marcela Kunčická
Kuchařka  Marcela Kunčická
Pomocná kuchařka  Hana Kopřivová

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
Provoz ŠD na konci školního roku
30. 6. 2022 provoz školní družiny do 12:30hod
1. 9. 2022 provoz školní družiny do 12:30hod
Provoz na začátku školního roku
PROVOZ MŠ OD 1. 9. 2022 6:00 - 16:30
PROVOZ ŠD OD 1. 9. 2022 6:00 - 16:30
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dětí do mš pod registračním číslem:

Přijato: 1.,2.,3.,4.,5.,8.,9.,10.,11.,12.,14.
Nepřijato: 6.,7.,13.

Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky se budou konat 21. 6. 2022 v 15:30 hod
Příměstský tábor
Příměstský tábor červenec 2022
je zajištěn ve škole 1.- 15.7.2022
Programy, do kterých je škola zapojená
Projekt: Inkluze III v ZŠ Bruzovice
reg.číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020762

Projekt: Příměstské tábory v mikroregionu
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015540

Doučování z Národního plánu podpory návratu do škol

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Mgr. Bernatíková Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2021 / 2022.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2021 / 2022
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2021 do 2.1.2022 a Velikonoční prázdniny 14.4.2022 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce 2021 / 2022
 • 19.04.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 21.06.2022  15:30 pro budoucí prvňáčky a pro budoucí děti MŠ
 • 07.09.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 23.11.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 18.01.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.