ČERVEN 2022

Naši milí, je tady poslední měsíc školního roku. Přejeme Vám, ať je moc krásný.
1.6.2022
Den dětí v MŠ
2.6.2022
Výlet předškolní třídy do parku v Místku
11.6.2022
Bruzovské slavnosti MŠ + ZŠ
16.6.2022
Divadlo Beruška v MŠ
23.6.2022
Sokolníci MŠ + ZŠ
24.6.2022
Dopravní soutěž ZŠ
24.6.2022
Spaní ve škole
předškolní třída
27.6.2022
5.třída
výlet do Prahy
29.6.2022
Dopravní hřiště v Nošovicích MŠ
30.6.2022
Slavnostní ukončení šk. roku MŠ + ZŠ, pasování
KVĚTEN 2022

Víte, že, český název květen vytvořil filolog a překladatel Josef Jungmann v roce 1805?
10.5.2022
Zápis do MŠ
14.5.2022
Vítání občánků
20.5.2022
Projekt záchranáři pro předškoláky i školáky
27.5.2022
Focení celá škola
DUBEN 2022

Za kamny už rozhodně nezůstávejte a pojďte s námi jaro přivítat aktivně.
v průběhu dubna
MŠ navštíví zvířátka na zdejší farmě
1.4.2022
Den naruby SOVIČKY MŠ
4.4.2022
Focení Tablo předškolní třída
12.4.2022
Zápis do základní školy od 13:00 hod
19.4.2022
Individuální pohovory ZŠ
26.4.2022
Divadlo Beruška MŠ
27.4.2022
Dopravní hřiště 4., 5. ročník
29.4.2022
Čarodějnice MŠ
BŘEZEN 2022

Ptáci začínají zpívat, na konci února přilétají první stěhovaví ptáci, odlétají havrani.
1.3. - 4.3.2022
Barevný týden MŠ
7.3.2022
Focení MŠ ZŠ
21.3.2022
Barevný den ZŠ ŠD
28.3.2022
Škola v pohybu a tanci MŠ ZŠ
29.3.2022
Vynášení Moreny MŠ
ÚNOR 2022

Ptáci začínají zpívat, na konci února přilétají první stěhovaví ptáci, odlétají havrani.
LEDEN 2022

Naši milí, vítejte v roce 2022
12.1.2022
Projekt ZŠ Policie FM, výuka
31.1.2022
Projekt ZŠ ČČK Ostrava
31.1.2022
Pololetní vysvědčení
PROSINEC 2021

...a když vydržíš nepapat, uvidíš zlaté prasátko...
LISTOPAD 2021

Věděli jste, že František Listopad byl český a portugalský spisovatel, básník, divadelní a televizní scenárista a režisér?
5.11.2021

Lampionový průvod
Sraz u školy v 17. hodin
11.11.2021

Svatý Martin u Nedělů
26.11.2021

Jarmark, vystoupení v kostele
28.11.2021
Vystoupení v Bludovicích-hra o Ježíškovi, sbor B. Martinů a společný zpěv písně Štědrý večer nastal.
ŘÍJEN 2021

MILÉ DĚTI VÍTE, ŽE ŘÍJEN A BŘEZEN JSOU NA POČASÍ TÉMĚŘ SHODNÉ?
1.10.2021 Doprava
Dopravní hřiště FM
výuka 4., 5. ročník
10.10.2021 Knihovna
Knihovna FM 1., 2. ročník
12.10.2021 Knihovna
Knihovna FM 3., 4., 5. ročník
18.10.2021 - 22.10.2021
Týden zdraví MŠ, ZŠ
někdy v říjnu Drakiáda
Drakiáda ŠD dle počasí
ZÁŘÍ 2021

MILÉ DĚTI A RODIČE,
VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
1.9.2021 8:00 hod.
Slavnostní zahájení školního roku se všemi žáky ZŠ
v 1. třídě
9.9.2021 Adapťák
Adaptační program MŠ a ZŠ. Sportovně zábavné odpoledne s rodiči
24.9.2021 Střelecké závody
Děti ze ZŠ jedou na Těrlicko, na závody ve střelbě

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
Provoz ŠD na konci školního roku
30. 6. 2022 provoz školní družiny do 12:30hod
1. 9. 2022 provoz školní družiny do 12:30hod
Provoz na začátku školního roku
PROVOZ MŠ OD 1. 9. 2022 6:00 - 16:30
PROVOZ ŠD OD 1. 9. 2022 6:00 - 16:30
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dětí do mš pod registračním číslem:

Přijato: 1.,2.,3.,4.,5.,8.,9.,10.,11.,12.,14.
Nepřijato: 6.,7.,13.

Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky se budou konat 21. 6. 2022 v 15:30 hod
Příměstský tábor
Příměstský tábor červenec 2022
je zajištěn ve škole 1.- 15.7.2022
Programy, do kterých je škola zapojená
Projekt: Inkluze III v ZŠ Bruzovice
reg.číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020762

Projekt: Příměstské tábory v mikroregionu
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015540

Doučování z Národního plánu podpory návratu do škol

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Mgr. Bernatíková Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2022 / 2023.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2021 / 2022
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2021 do 2.1.2022 a Velikonoční prázdniny 14.4.2022 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce 2021 / 2022
 • 19.04.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 21.06.2022  15:30 pro budoucí prvňáčky a pro budoucí děti MŠ
 • 07.09.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 23.11.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 18.01.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.