kalendář jmen

Červen 2021

Milé děti a rodiče,
blíží se konec školního roku, který jako by nebyl.
30.6.2021
Ukončení školního roku
30.6.2021
Provoz školní družiny do 13:00 hod.
22.6.2021
Třídní schůzky v ZŠ a TS v MŠ 15:30 hod.
Duben 2021

Krásné a milé Velikonoce a pohodový duben.
Informace k ošetřovnému
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení
Zápis
V sekci - Dokumenty ke stažení jsou aktualizované dokumenty pro zápis do 1.ročníku
Březen 2021

Název měsíce března je pravděpodobně odvozen od přírody a to od doby, kdy kvetou břízy.
Leden 2021

Mějme všichni šťastný a radostný rok 2021.
Všichni se těšíme až se zase sejdeme.
od 4.1.2021
1. a 2. ročník
prezenční vyučvání
od 4.1.2021
3., 4. a 5. ročník
distanční vyučování
od 4.1.2021
ŠJ a ŠD zajištěna dle organizace
Prosinec 2020

Mějme všichni krásné a veselé Vánoce
Mějme se rádi a těšme se na příští rok
23.12.2020 - 3.1.2021
Zimní prázdniny
od 4.1.2021
1. a 2. ročník prezenční vyučvání
od 4.1.2021
ŠJ a ŠD zajištěna dle organizace
od 4.1.2021
3., 4. a 5. distanční vyučování
Říjen 2020
Září 2020

Vítáme Vás, milé děti a přejeme Vám ať se Vám tady moc líbí.
1.9.2020 - Zahájení
Školní rok zahájíme s dětmi, pedagogy, rodiči a panem starostou v 1.třídě
1.9.2020 - ŠD
Provoz školní družiny je od 6:30 do 12:30 hod.
8.9.2020 - Třídní schůzky
15.30 pro ZŠ
16.00 pro MŠ
...včetně ochutnávky pomazánek ;)
17.9.2020 od 16.00
ADAPTAČNÍ PROGRAM MŠ ZŠ
spaní ve škole
18.9.2020
Zábavné dopoledne s výukou po spaní ve škole
28.9.2020 - Státní svátek
Den české státnosti

Školní oznámení

Školní oznámení:
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022
Zápis do mateřské školy: 11. 5. 2021
Vyplněný formulář odevzdejte emailem nebo osobně nebo do poštovní schránky školy do 15. 5. 2021.
Třídní schůzky pro nově přihlášené děti do mateřské školy se budou konat
22. 6. 2021 v 15:30hod
Příměstský tábor
Příměstský tábor červenec 2021
je zajištěn ve škole 1.- 16.7.2021
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
úterý 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2020 / 2021.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  1 000 Kč
 • MŠ 7 let
  1 200 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  700 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  800 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2020/2021
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500.
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.
Hotovostní platbu lze provést poslední 3 pracovní dny v měsíci u účetní školy.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2020 / 2021
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2020 do 3.1.2021 a Velikonoční prázdniny 1.4.2021 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky:
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Hana Kopřivová,
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 22.06.2021  15:30  pro rodiče budoucích prvňáčků
 • 08.09.2020  15:30
 • 08.09.2020  16:00  pro rodiče dětí v MŠ
 • 24.11.2020  15:30
 • 19.01.2021  15:30
 • 19.01.2021  15:30
 • 20.04.2021  15:30
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.