ŘÍJEN 2022

Děti, taky se tak těšíte na babí léto?
5.10.2022 MŠ
Prima pokusy
5.10.2022 ZŠ
Tonda obal – Projektové vyučování třídíme odpad
6.10.2022 ZŠ
4. třída Dopravní hřiště FM – výuka
20.10.2022
MŠ, ŠD – Drakiáda
25.10.2022 MŠ
Strašidelné mecheche
ČERVEN 2022

Naši milí, je tady poslední měsíc školního roku. Přejeme Vám, ať je moc krásný.
1.6.2022
Den dětí v MŠ
2.6.2022
Výlet předškolní třídy do parku v Místku
11.6.2022
Bruzovské slavnosti MŠ + ZŠ
16.6.2022
Divadlo Beruška v MŠ
23.6.2022
Sokolníci MŠ + ZŠ
24.6.2022
Dopravní soutěž ZŠ
24.6.2022
Spaní ve škole
předškolní třída
27.6.2022
5.třída
výlet do Prahy
29.6.2022
Dopravní hřiště v Nošovicích MŠ
30.6.2022
Slavnostní ukončení šk. roku MŠ + ZŠ, pasování
ZÁŘÍ 2022

Naši milí, vítejte v novém školním roce 2022 / 2023. Přejeme Vám, ať je moc krásný.
1.9.2022 v 8:00
Slavnostní zahájení školního roku ve škole s rodiči, učiteli a panem starostou v 1. třídě
14.9.2022
Divadlo MŠ
29.9 – 30.9.2022
Adaptační program na Bílé pro MŠ i ZŠ

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
Provoz na začátku školního roku
PROVOZ MŠ OD 1. 9. 2022 6:00 - 16:30
PROVOZ ŠD jen 1. 9. 2022 6:00 - 12:30
PROVOZ ŠD OD 2. 9. 2022 6:00 - 16:30
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024
Zápis do ZŠ 13. 4. 2023
Zápis do MŠ 10. 5. 2023

Programy, do kterých je škola zapojená
Projekt: Inkluze III v ZŠ Bruzovice
reg.číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020762

Doučování z Národního plánu podpory návratu do škol

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Mgr. Bernatíková Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2022 / 2023.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  500 Kč
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2022 / 2023
Provoz ŠD :
 • 06:00 - 16:30 Vychovatelka: Lenka Ignasová, Martina Nytrová


  Provoz MŠ : Po - Pá
  • 6:00 - 16:30
  Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

  Zimní prázdniny od 23.12.2022 do 2.1.2023 a Velikonoční prázdniny 6.4.2023 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


  Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
  Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová
  Asistentky pedagoga: Ivana Lajgotová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek
ve školním roce 2022 / 2023
 • 15.09.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 22.11.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 24.01.2023  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 25.04.2023  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 20.06.2023  15:30 TS pro budoucí prvňáčky, pro budoucí děti MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.