Seznam přijatých dětí do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Bruzovice

1 Přijato
2 Přijato
3 Přijato
4 Přijato
5 Přijato
6 Přijato
7 Přijato
8 Přijato
9 Přijato
10 Přijato
11 Přijato

Bruzovice 13.4.2022

Ředitelka školy

Mgr. Jana Krátká